Školní časopis

Od 2. pololetí školního roku 2010/2011 můžete na těchto stránkách nahlédnout do novinářských dílen naší školy. V rámci hodin českého jazyka ve 3. ročníku vznikají školní časopisy, jejichž některá čísla můžete otevřít z této stránky. Třída je rozdělena do dvou samostatných redakcí, které pracují na vydání vždy nového čísla.

Školní rok 2017/2018

Časopis poznání (2009-2012)

Školní časopis Poznání vydávala od školního roku 2009/2010 skupina studentů napříč třídami. Šéfredaktorkou byla Anna S.  Nejdříve vycházel jako měsíčník, od školního roku 2011/12 jako čtvrtletník. V dubnu 2011 časopis obdržel ocenění. Činnost redakce byla ukončena na konci školního roku 2011/12, což všechny jeho pravidelné čtenáře jistě zarmoutilo. Níže najdete ukázky alespoň několika jeho čísel.

Další časopisy