plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Fotogalerie


Škola

Školní budova
Učitelé a ostatní zaměstnanci školy


Akce ve školním roce 2017/2018

esejistická soutěž knihovny Václava Havla
prosincová akademie
olympiáda lidských práv
vánoční balení knih (K1)
odborná exkurze do 1. Podzemního antikvariátu
poskytování první pomoci s Červeným křížem (K1)
odborná exkurze do knihkupectví Kosmas (K1)
studentské volby
odborné exkurze do knihkupectví (K1)
sbírka pro Světlušku (K3)
Fotosoutež K3 ze ZOO
sportovní a turistický kurz K3

 


Akce ve školním roce 2016/2017

exkurze do Polska
noc s Andersenem
maturitní ples
regionální veletrh fiktivních firem
exkurze K2 na radnici Prahy 3
předvánoční praxe
Mikulášská obchůzka
příběhy bezpráví 2016
listopadová akademie 2016
projekt o Karlu IV. na ZŠ Perunka
projekt Edison
studentské volby 2016
výlet do Úval v rámci sportovního kurzu K3
lanové centrum v rámci sportovního kurzu K3
adaptační kurz K1
seznamovací workshop K1


Akce ve školním roce 2015/2016

fotografie tříd a učitelského sboru
návštěva Štrasburku
Den knihy
maturitní a imatrikulační ples
výstava a soutěž projektů studentů K2
předvánoční odborné praxe
listopadová akademie
vědecký jarmark K2 a K3
sportovní a adaptační kurz v Horním Poříčí
seznamovací workshop K1


Akce ve školním roce 2014/2015

školní výlet do Prokopského údolí
školní výlet do areálu Botanicus
exkurze do Anglie
projekt Comenius - Ženeva
maturitní a imatrikulační ples
předvánoční odborné praxe
mikulášská nadílka
listopadová akademie
Příběhy bezpráví s hostem Jáchymem Topolem
projekt Edison
projekt Comenius - Vídeň
sportovní kurz v Horním Poříčí
seznamovací workshop K1


Akce ve školním roce 2013/2014

výlet do šáreckého údolí
turistický výlet do Českého ráje
exkurze do Terezína
projekt Comenius - Basilej
studentské volby do Evropského parlamentu
divadelní skupinka SŠKK v integračním centru Zahrada na Žižkově
uměnovědná exkurze v Římě a Florencii
výstava projektů primární prevence v K2
divadelní skupinka SŠKK hraje pro dětské pacienty Thomayerovy nemocnice
Den knihy
divadelní skupinka SŠKK v hraje pro děti v ZŠ v Nových Butovicích
odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1)
projekt Comenius - Budapešť
maturitní ples
výstava středověkého umění v Anežském klášteře (K2)
bruslení na Ovocném trhu II.
bruslení na Ovocném trhu
předvánoční odborná praxe
projekt Comenius - Praha
mikulášská nadílka

představení Divadelní skupinky SŠKK pro děti ze ZŠ Perunova
Příběhy bezpráví
knižní veletrh Bibliotéka v Bratislavě

listopadová akademie
odborná exkurze do Havlíčkova Brodu
projekt Comenius - Stuttgart
studentské volby

Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem (K1, září)
seznamovací workshop K1 (září)
Sportovní kurz v Horním Poříčí (září)


Akce ve školním roce 2012/2013

focení tříd a učitelského sboru
návštěva Goethe institutu
návštěva ze Stuttgartu aneb studenti SŠKK v německých novinách
knížní veletrh v Lipsku a Drážďany
maturitní ples 2013
exkurze do IQ parku v Liberci
exkurze na Mezinárodní výstavu streetartu a graffiti
exkurze do Anežského kláštera
předvánoční praxe 2012
exkurze do Vídně
studentské prezidentské volby 2012
předvánoční setkání 2012
filmový klub No Popcorn
Příběhy bezpráví s hostem P. Placákem
Listopadová akademie
Exkurze do Národního památníku na Vítkově
Exkurze do Paříže
Projekce filmu Ve stínu (K4)
Chemický jarmark v Dejvicích v září
Polabské knižní trhy v Lysé nad Labem
Seznamovací workshop K1

Akce ve školním roce 2011/2012

Výlety K3 v červnu
Sportovní kurz v Horním Poříčí
Svět knihy
Exkurze do Břevnovského kláštera a Hvězdy
Den knihy
Exkurze na knižní veletrh v Lipsku
Exkurze po pražských věžích
Ples v Belvederu
Masopust
Lyžařský kurz
Exkurze do Štrasburku
Předvánoční praxe

Akce ve školním roce 2010/2011

Výlety na konci školního roku
Exkurze gotická Praha
Den Země 
Návštěva Parlamentu ČR
Ocenění časopisu Poznání
Den knihy 2011
Návštěva Městské knihovny na Mariánském náměstí
Lyžařský kurz
Maturitní ples 2011
Havajský den
Výstava Poklady Moravy
Předvánoční praxe
Vánoční trhy v Drážďanech
Příběhy bezpráví
Akademie
Výstava Staré pověsti české
Buchmesse in Frankfurt
Návštěva Národopisného muzea
Seznamovací workshop K1

Akce ve školním roce 2009/2010

Sportovně-turistický kurz v Poříčí
Návštěva německých studentů
Exkurze do národní technické knihovny
Den země 2010
Den knihy 2010
Maturitní ples 2010
Lyžařský kurz
Příběhy bezpráví
Akademie
Exkurze do Lysé nad Labem


Akce ve školním roce 2008/2009

Zájezd do Anglie 2009
Japonský svátek Hanami s K2
Lyžařský kurz
Maturitní ples 2009
Předvánoční praxe
Akademie
Příběhy bezpráví (beseda)
Martinské posvícení
Ekologický projekt na Jizerce
Seznamovací workshop K1


Akce ve školním roce 2007/2008

Výlety K1 (K2) v červnu
Sportovně-turistický kurz v Poříčí
1. školní akademie
Knižní veletrh Svět knihy
Vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší třídní erb
Maturitní ples 2008 další fotky
Výlet do Norimberka
Papírový workshop