plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Učební plán podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2010
(včetně inovací provedených k 1. 9. 2011, 1. 9. 2012, 1. 9. 2012, 1. 9. 2013)Název předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk (ČJ)

2

2

2

2

Česká literatura (ČL)

1

2

3

Světová literatura (SL)

2

2

2

2

Anglický jazyk (A)

4

3

3

4

Německý jazyk (N)

3

 2 

2

2

Dějepis (D)

2

2

2

2

Společenské vědy (SV)

2

3

3

Dějiny filozofie (DF)

1

1

1

1

Dějiny umění (DU)

1

2

1

1

Základy přírodních věd (ZPV)

2

2

0

0

Matematika (M)

2

2

2

2

Tělesná výchova (TV)

2

2

2

2

Informatika (I)

0

2

2

0

Písemná a elektronická komunikace (PEK)

3

2

0

0

Knihkupectví (Kn)

1

2

2

2

Nakladatelství (Na)

0

0

1

2

Dějiny knižní kultury (DKK)

1

1

1

Management a marketing (MaM)

0

0

2

0

Úvod do praxe (ÚP)

2

0

0

0

Volitelné vyučovací předměty

Seminář z anglického / německého jazyka

0

0

2

1

Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu

0

0

0

1

Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky

0

0

0

1

Literární seminář / Seminář z informatiky

0

0

0

2

Nepovinné vyučovací předměty

Dějiny filmu

předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků

Dějiny hudby

Dějiny divadlaPřehled využití týdnů ve školním roce

Činnost / ročník 1. 2. 3. 4.
Vyučování podle rozpisu učiva 34 33 32 31
Lyžařský výcvikový kurz 1 - - -
Sportovně-turistický kurz - - 1 -
Odborná praxe (celkem 12 týdnů) 2 4 4 2
Souborná zkouška - - 1 -
Maturitní zkouška - - - 2
Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce 3 3 2 2
Celkem týdnů 40 40 40 37