plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Souhrnné informace o maturitních zkouškách 


Maturitní zkouška má 2 základní části, a to společnou část a profilovou část.
V rámci společné (státní) části maturují studenti ze 2 předmětů. Prvním je český jazyk a literatura, druhý předmět si každý student vybírá mezi cizím jazykem a matematikou. Zkouška z ČJL a cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Zkoušku z matematiky tvoří jen didaktický test.
Profilová (školní) část se skládá ze zkoušky z české a světové literatury, z odborných předmětů a z obhajoby maturitní práce. Studenti se mohou přihlásit i k nepovinným profilovým zkouškám, a to z dějepisu a z dějin umění. Všechny zkoušky jsou ústní; obhajoba maturitní práce přirozeně vychází z předem písemně vypracovaného textu.
Podzimní termín maturitní zkoušky (ústní část) se koná 18. 9. 2017.
Maturitní zkoušky na jaře 2018 proběhnou v následujících termínech:
Písemná část společné části maturitní zkoušky (tj. didaktické testy a písemné práce) proběhne v termínu 2. - 13. května 2018, ústní část společné části a všechny profilové zkoušky se konají v termínu od 21. do 25. května 2018.

V souboru níže najdete maturitní vyhlášku č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění.

Informace ke společné části najdete na samostatné stránce zde.

Informace k profilové části najdete na samostatné stránce zde.