plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Projekt Comenius 2013 – 2015 - partnerství škol

Téma: Voda


Ve školním roce 2012/13 se na naši školu obrátili učitelé z Gymnasia-Solitude Stuttgart s návrhem na spolupráci v mezinárodním projektu. Dohodli jsme se s nimi na předběžné návštěvě u nás ve škole - ta se uskutečnila v březnu 2012 – ale mezitím se už sešli učitelé ze zainteresovaných škol ve Vídni (v prosinci 2012), připravili základní návrhy témat projektu a termíny setkání, abychom mohli všechny přihlášky s žádostí o financování projektu podat společně v únoru 2013 svým národním agenturám. V České Republice je to NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy).

Velkou část práce odvedli učitelé ze Stuttgartu, protože projektovým jazykem je němčina a Solitude-Gymnasium je také hlavním nositelem projektu. Důkladná příprava se ale vyplatila: v červnu jsme dostali od agentury NAEP zprávu, že financování našeho projektu bylo schváleno.

Co nás tedy čeká?
Velmi stručně řečeno, budeme se 2 roky setkávat se studenty a učiteli z ostatních zúčastněných škol, na každé setkání budeme připravovat příspěvky na zadané téma v němčině a ve volném čase se budeme my i studenti snažit co možná nejvíc komunikovat v němčině nebo angličtině, poznávat navštívená města, dozvědět se něco o jiných evropských školách a možná i najít přátele.

Naši projektoví partneři jsou Solitude-Gymnasium ve Stuttgartu, Privatgymnasium/ORG St. Ursula ve Vídni, Ady Endre Gimnázium v Budapešti a dvě švýcarská gymnázia Deutsche Schule Genf v Ženevě a Freies Gymnasium Basel v Bazileji. První cesta nás čeká v říjnu do Stuttgartu a např. v prosinci bude hostitelem všech partnerů naše škola.

Hlavním tématem dvouletého projektu je Voda – jako zdroj, nositel života i hospodářská hodnota. Projekt bude mít další podtémata: např. v Praze budeme mluvit o čištění vodních zdrojů a o pitné vodě.

Všechna data, dohodnuté termíny, úkoly a další informace budeme sdělovat na webových stránkách školy.

Koordinátorkou projektu je prof. Ivana Pavlištová


Fotky z jednotlivých akcí naleznete ve fotogalerii.

1. Setkání ve Stuttgartu v říjnu 2013

Projektové dny Stuttgart - příspěvky studentů, kteří se setkání účastnili

V pondělí nám celý den zabrala cesta, večer jsme navštívili centrum a povečeřeli tam.
Úterý byl první pracovní den, probíhal seznamovací dotazník s účastníky (v němčině, ale občas jsme si vypomáhali angličtinou). Odpoledne jsme opět navštívili centrum, jedna skupina byla v muzeu Mercedesu, druhá procházela město. Večer jsme se opět všichni setkali při společné večeři ve známé pivnici.
Ve středu jsme začali naší prezentací a poté jsme ve skupinách vypracovávali dotazníky ohledně spotřeby vody.
Poslední společný den byl čtvrtek, kdy proběhl celodenní výlet k Bodamskému jezeru a nedaleké čističce vody, která dodává pitnou vodu do celého Bádenska-Württemberska. Bohužel nám celý den pršelo, ale i tak jsme si výlet užili.
V pátek následoval odjezd.

Dominika Š. a Tereza H. (K2)


Stuttgart je město nacházející se v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko a zároveň je jejím hlavním městem. Počet obyvatel sahá k šesti stům tisícům a tím se řadí k šesti největším městům v celém Německu. Rovněž je velkým dopravním uzlem.
Toto město bylo založeno někdy okolo roku 950 vévodou Ludolfem Švábským a jeho původní název, Stutengarten, doslovně znamená ,,kobylí zahrada", což souvisí i s vyobrazením koně na městském znaku.
Nachází se zde řada památek, jež zde byly budovány už od středověku. Jsou to například dva nejdůležitější zámky, a to renesanční Starý zámek a barokní Nový zámek. Dále je to zámek Hohenheim, barokní palác Ludwigsburg s krásnou zahradou a Státní divadlo. Mimo jiné zde můžeme najít i menší zámeček Solitude, poblíž kterého se nachází gymnázium, které jsme navštívili a dle kterého se také jmenuje. Z novějších staveb můžeme uvést například stuttgartskou televizní věž či hojně navštěvované muzeum zasvěcené automobilům značky Mercedes.

Tomáš V. (K3)


V pondělí 7. října se vydala skupinka dvou učitelů a šesti žáků do Stuttgartu. Byli jsme zahrnuti do programu Comenius, který má za úkol zdokonalovat nás v německém jazyce, a také nám přiblížit kulturu ostatních zemí, které v tomto programu byly s námi. Byli zde žáci ze Švýcarska, Rakouska, Maďarska, Česka a samozřejmě pořádající země Německa.
Díky této příležitosti jsme mohli nakouknout do vzdělávání našich sousedů a musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen. Osobně jsem se zúčastnil výuky a žáci zde probírali úryvek, který si měli přečíst doma. V tomto krátkém úryvku bylo, že mladá slečna zabije manželský pár. Žáci následně měli vyřešit, proč to mohla udělat. Bylo pěkné pozorovat, že vyučujícího doopravdy zajímá názor žáků a zároveň ho baví vyučovat.
Odpoledne jsme měli vždy pro sebe, a proto jsme vyrazili do muzea Mercedesu – Benz a galerie, která byla ve městě.
Program nás zavedl také na jedno velmi zajímavé místo u Bodensee, což byla čistička vody – téma bylo pitná voda a její úspora. Tato čistička zásobuje okolo 4 milionů lidí v Německu. Po prohlídce, která nám ukázala proces čištění vody, jsme mohli ochutnat jejich pitnou vodu, která je prý tak čistá, že ji mohou pít i kojenci.
Myslím si, že takovéto programy jsou pro studenty užitečné a rozvíjejí jejich výuku cizích jazyků. Samozřejmě se použila i angličtina, protože jsme byli ze všech zemí, které se účastnily, na nejnižší úrovni němčiny – ve škole ji máme teprve druhým rokem.

Richard M. (K3)


Projektového týdne ve Stuttgartu, který se konal od 7. do 11. října 2013, se zúčastnilo nejen šest studentů z naší pražské školy, ale také studenti z gymnázií v Rakousku, Švýcarsku či Maďarsku.
Letošním tématem projektu Comenius je“Voda“. Během setkání jsme se proto dozvěděli nejen to, jak se vodou plýtvá nejvíc, ale i jak ji šetřit, a jestli to má vůbec smysl. Abychom ukázali, že má náš zájem o toto téma také nějaký výsledek, rozdělili jsme se do skupin, ve kterých bylo vždy více národností, a společně pracovali na vybraném podtématu. Přestože ještě nejsme v němčině úplně zdatní, řekla bych, že komunikace s ostatními studenty probíhala velmi dobře – všichni byli velmi přátelští. V rámci návštěvy školy jsme se také podívali do výuky.
Velmi zajímavý byl také celodenní výlet k Bodamskému jezeru, kde jsme měli možnost prohlédnout si, jak funguje čistička zásobující vodou celé Bádensko-Württenbersko. Snad jediné, co nám tento výlet znepříjemnilo, bylo počasí.
Naše návštěva v Německu ovšem zahrnovala i volný čas, který jsme využili k objevování nám dosud neznámých míst ve Stuttgartu, mezi které patřila například galerie a pro některé moderní muzeum Mercedesu či zámeček Solitude (byť jen zdálky).
Celkově bych tyto projektové dny ohodnotila kladně. Přestože na mě osobně město Stuttgart jako takové neudělalo žádný zvláštní dojem, komunikace s ostatními studenty byla velmi příjemná a téma projektu bylo rozhodně obohacující i poučné.

Johanka M. (K3)


Všichni studenti, kteří se účastnili projektu Comenius, navštívili společně čističku vody u jezera Bodensee. Během prohlídky v němčině jsme se podívali do všech částí čističky, viděli jsme filtrační systémy, vodovodní trubky, nádrž s přefiltrovanou vodou. Seznámili jsme se tak s celým procesem čištění pitné vody. Na závěr jsme měli možnost ochutnat čerstvou vodu.
Čistička nezásobuje vodou pouze okolí, ale celou spolkovou zemi Bádensko-Würtembersko.. Jezero se rozkládá u hranic čtyř států.
Prohlídka se všem velice líbila a odnesli jsme si krásné zážitky i vědomosti.

Lydie T. (K2)


2. Setkání v Praze v prosinci 2013

Projektové setkání všech partnerů se konalo v Praze od 3. do 6. prosince 2013. Skupinu 40 učitelů a studentů z Vídně, Stuttgartu, Bazileje a Ženevy doprovodily naše studentky z K2 v úterý 3. prosince dopoledne na procházce starou Prahou. Měly s sebou připravené krátké texty o nejznámějších památkách na cestě od Pražského hradu přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí. Odpoledne pracovali studenti ve škole a dokončili prezentace zadané ve Stuttgartu v říjnu.
Hlavní program v Praze měl téma Čištění odpadních vod. V mrazivém počasí se studenti a učitelé ve středu dopoledne dozvěděli, jak funguje čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze 6. Skupiny zaznamenávaly informace a pořizovaly fotografie. A pak zase do školy a zpracovat v nově vzniklých smíšených pracovních skupinách fotoreportáž. Společná večeře byla v restauraci U Medvídků.
Ve čtvrtek měli studenti volno a mohli si prohlédnout Prahu, koupit nějaké suvenýry nebo zajít na výstavu. Někteří se šli podívat na představení černého divadla.
Příští schůzka v Budapešti bude mít ale přece jen příjemnější téma: Léčivé prameny. Připravíme prezentaci o Karlových Varech a máme také přivézt vzorek některé české minerálky ke společné ochutnávce.

Ivanka Pavlištová (koordinátorka projektu)


3. Setkání v Budapešti v únoru 2014

První únorové pondělí jsme se vydali na projektové setkání do Budapešti. Asi po sedmi hodinách jízdy rychlíkem jsme dorazili na nádraží s velmi pěknou budovou, Keleti pályaudvar, a šli se ubytovat do hotelu. Hotel se jmenoval Estilo Fashion Hotel a byl opravdu luxusní.
Druhý den ráno jsme spolu se studenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a pochopitelně Maďarska vyrazili do hostitelské školy. Zde nás čekaly prezentace o léčivých pramenech. Odpoledne jsme se byli podívat na Náměstí Hrdinů (Hösök tere), v jehož středu stojí vítězný sloup obklopený jezdeckými sochami knížete Arpáda a dalších šesti knížat. Povečeřeli jsme v typické maďarské restauraci s živou hudbou.
Ve středu nás Maďaři provázeli městem. Šli jsme přes Dunaj do Lázní Gellért (Gellért fürdó). Lázeňský dům zde stál již ve 13. století, v 16. stol. ho Turci rozebrali. Dnešní podoba pochází z počátku 20. stol. Dekorativní haly vznikly v roce 1918 ve stylu pozdní secese. Dále jsme navštívili centrální tržnici pocházející z konce 19. stol. Naše cesta pokračovala k Matyášovu kostelu, odkud je krásný výhled na město. Byl postaven ve 13. stol. v gotickém stylu jako farní kostel pro německé obyvatele a mnohokrát přestavován. Byli zde korunováni poslední maďarští králové a poprvé uvedena Lisztova Korunovační mše (1867). Večer se konala společná večeře v restauraci Modrá růže.
Ve čtvrtek jsme měli opět program ve škole. Nejprve jsme pracovali ve skupinkách, následovalo zhodnocení projektu a rozloučení. Odpoledne jsme šli spolu se studenty z Vídně k synagoze v Dohány utca. Synagoga byla postavena v pol. 19. stol. v byzantsko-maurském stylu. Je největším židovským svatostánkem v Evropě. V pátek po snídani jsme se s Budapeští rozloučili a vrátili se do Prahy.

Vlaďka H. (K2)


4. Setkání v Basileji v květnu 2014

Město Basilej se nachází v severozápadní části Švýcarska a hraničí s Německem a Francií. Bylo založeno v roce 44 př.n.l. Protéká jím řeka Rýn a počet obyvatel je kolem 170 000.

V neděli 18. května jsme já - Tomáš Vondra, Petr Horáček, Adam Ultzen a paní profesorka Petra Bay vyjeli z Prahy ve večerních hodinách vlakem za účelem návštěvy města Basilej, konkrétně tamějšího gymnázia, tzv. Freies Gymnasium, kde bylo naším úkolem prezentovat a diskutovat na letošní téma projektu Comenius - Vodní elektrárny.

Jelikož jsme jeli o něco delší trasou, do města jsme dorazili až někdy dopoledne druhého dne. Ubytovali jsme se v hotelu Jugendherberge a čekali na večer, kdy nás vyzvedli dva profesoři z našeho cílového gymnázia. Ti nás provedli krátce po městě a zároveň nám ukázali nejkratší cestu ke škole. Tam jsme byli rovnou seznámeni s dalšími učiteli i se samotným ředitelem školy. Rovněž jsme měli možnost ochutnat něco z tradiční švýcarské kuchyně - fondue (pečivo máčené v sýru).
Druhý den už jsme se začali aktivně věnovat svému projektu. Byli jsme rozděleni do skupin tak, abychom byli co nejvíce “národnostně zamícháni”, a takto jsme připravovali svou obhajobu na závěrečnou moderovanou diskuzi. Také jsme si navzájem představili své předem připravené projekty. V našem případě šlo o podrobnou mapu sítě vodních elektráren v ČR a rozepsané výhody a nevýhody vodních elektráren jako takových. Odpoledne proběhla několikahodinová prohlídka města s výkladem.
Ve středu jsme brzy ráno vyjeli autobusem na menší vyjížďku, do švýcarského Tessinu, kde byla exkurze do Lavorgské vodní elektrárny a poté jsme navštívili i něco mezi řezbárnou a pilou.
Čtvrteční, pravděpodobně nejhektičtější místo celé vyjížďky, zahrnovalo účast v jedné z vyučovacích hodin, konkrétně biologii, která byla, poněkud neobvykle, vyučována anglicky. Následovala pódiová diskuze, ve které zástupci každé skupiny přednesli to, co si připravili, přičemž každé z nich byl přidělen vždy jeden názorový okruh, který měli nějakým způsobem demonstrovat. Diskuze trvala poměrně dlouho a na pódiu to celkem vřelo, což bylo dobrým znamením, že diskuze nebyla jen naoko. Zájem o téma byl skutečně znát a na vážnosti neubírala ani kamera, která celou dobu všechno zaznamenávala.
Odpoledne už bylo jen v rekreačním a částečně soutěživém duchu - poblíž řeky Rýn se uspořádal piknik, nabízely se dobrovolné plavby na menších lodích a uspořádala se i vodní soutěž. Poté už jsme se se všemi jen rozloučili a odebrali se do hotelu, ze kterého jsme se další den odhlásili a odjeli zpět do Prahy.

Tomáš V. (K3)


5. Setkání ve Vídni v září 2014

V pondělí 29. září se vydala skupina pěti studentů a dvou pedagogů do hlavního města Rakouska, do Vídně. Téma se přizpůsobilo tomuto historickému městu. Všechny prezentace, které si studenti připravili, se měly týkat vody v umění – tudíž se jednalo o kašny a fontány.
Hned druhý den se studenti seznámili a prohlídli si interiér školy, ve které se na týden scházeli. Po prohlídce se studenti sešli ve školní knihovně a pomalu se začali předvádět prezentace všech zúčastněných zemí.
Třetí den se studenti rozdělili do dvou skupin, které se vydaly na plavbu lodí. Po plavbě se všichni vydali do galerie v Belvederu, samotná prohlídka se vydařila, ale počasí účastníkům ten den vůbec nepřálo. Od rána bylo zataženo a po plavbě začalo i velmi vydatně pršet.
Déšť neustal ani ve večerních hodinách, kdy se všichni sešli u večeře v centru Vídně. U večeře se vytratila prvotní nervozita a studenti se začali přesouvat mezi stoly, aby si mohli popovídat s ostatními studenty a poznávat nové známé.
Poslední projektový den jsme se znovu sešli ve škole, abychom znovu vytvořili skupiny, ve kterých jsme vytvořili kresby se společným tématem, a tím byla samozřejmě voda. Po dokončení kreseb jsme se sešli, stejně jako první den, ve školní knihovně a měli jsme popsat naše výtvory. Poté jsme se po obědě rozloučili a odpoledne se jen pár z nás sešlo u Hundertwasserhausu, kde jsme absolvovali další prohlídku galerie. Po skončení si dal hlouček definitivní sbohem.

Richard M. (K4)


V pondělí 29. září jsme po poledni vyrazili vlakem do Vídně. Cesta nám zabrala asi 5 hodin, takže to nebylo nic, co by se nedalo vydržet. Dojeli jsme večer, tak jsme si šli prohlédnout večerní Vídeň.
Druhý den jsme jeli do vídeňské školy zapojené do projektu a začali jsme představovat své prezentace na téma voda a umění. Šli jsme na řadu jako první. Podle mě jsme měli jednu z těch nejhezčích. Odpoledne jsme se všichni šli podívat na různé vídeňské kašny.
Ve středu jsme měli sraz až v půl jedenácté, pak jsme jeli lodí, což bylo moc pěkné a příjemné, i když nebylo zrovna nejhezčí počasí. Odpoledne následovala prohlídka Belvederu. Rozdělili nás na několik skupin, každá měla svého průvodce. Ten náš byl moc milý a říkal zajímavé informace (kterým se dalo rozumět, i když neumíme nějak zvlášť německy) a zastavoval se u těch nejhezčích děl. Po této prohlídce jsme měli několik hodin čas na procházku po městě a pak jsme šli se všemi ostatními skupinami na večeři. Byla tam příjemná atmosféra, i jídlo bylo dobré. Část z nás měla typické vídeňské jídlo: Wienerschnitzel.
Ve čtvrtek jsme se opět sešli ve škole a tam jsme po skupinách vytvářeli umělecká díla na různá témata, která jsme nakonec představili všem ostatním. Odpoledne, kdo chtěl, šel do Kunst Haus Wien, kde jsme si prohlédli díla Friedensreicha Hundertwassera. Po zbytek odpoledne a večera jsme měli volno.
V pátek ráno jsme odjeli domů.

Kristýna V. (K3)


Dne 29. září se skupinka studentů a dvě paní profesorky vydali vlakem do Vídně. Tento týden měl být projekt Comenius zaměřen na vodu v umění. V rámci tohoto tématu přednášeli studenti o jednotlivých kašnách z jejich zemí.
Následovala prohlídka školy, kde jsme se měli celý týden scházet. Nechyběla ani prohlídka kašen v samotné Vídni a návštěva galerie v Belvederu. Počasí ten den zrovna nepřálo delším procházkám po venku.
Během týdne jsme se též dostali na palubu lodi a projeli jsme vyhlídkovou trasu po Dunaji. Náš pobyt ve Vídni jsme zakončili prohlídkou Hundertwasserhaus a společnou večeří všech zúčastněných zemí.
Všichni se svorně oddali konverzaci v němčině nebo angličtině.

Hanka J. (K3)