plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Učitelé a ostatní zaměstnanci školy


Vedení školy
Alice Krýžová

PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

Ředitelka školy; vyučuje: český jazyk, česká literatura; výchovná poradkyně

E-mail: alice.kryzova@sskk.cz

Narodila se v Liberci. Po maturitě na gymnáziu krátce učila na zvláštní (dnes praktické) škole. Na Pedagogické fakultě UK vystudovala nejprve speciální pedagogiku, specializace somatopedie, logopedie; později český jazyk a literaturu. Vzdělání se rozhodla prohloubit absolvováním doktorského studia, v jehož rámci působila na katedře speciální pedagogiky PF UK. Teoreticky zde zkoumala hlavně školskou integraci žáků s handicapem. Vědecké období svého života zakončila roku 2002 dosažením titulů PhDr. a Ph.D. Od roku 1994 paralelně působila na této škole. Od 1. 9. 2007 je ředitelkou.


Martina Kulhánková

Martina Kulhánková

Zástupkyně pro ekonomické záležitosti a hospodářka školy; vyučuje: písemná a elektronická komunikace, koordinátorka praxe

E-mail: kancelar@sskk.cz

Vystudovala střední ekonomickou školu. Po maturitě pracovala na administrativních pozicích v různých firmách. V roce 2005 nastoupila do naší školy jako asistentka pedagoga dvou integrovaných studentek s tělesným postižením, které však již studium úspěšně ukončily. V září 2007 se vrátila ke své původní profesi a od té doby zde působí jako hospodářka a zástupkyně pro ekonomické záležitosti. Má státní zkoušku ze psaní na klávesnici a osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Ochrana dětí.


Interní učitelé
Jiří Kolečko

PhDr. Jiří Kolečko

Vyučuje: knihkupectví, nakladatelství, dějiny knižní kultury

E-mail: jiri.kolecko@centrum.cz

Absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. V nakladatelském oboru pracoval jako lektor, překladatel (angličtina, polština, charvátština), redaktor (Nakladatelství X-Egem, Freytag & Berndt, Pragma), v letech 1995 – 2000 ředitel knižní divize největšího českého nakladatelství Euromedia Group, do roku 2007 ředitel nakladatelství Mladá fronta.


Monika Krýže

Mgr. Monika Krýže

Vyučuje: anglický jazyk, anglický seminář

E-mail: monika.kryze@sskk.cz

Po ukončení gymnázia v roce 1997 rok studovala na Státní jazykové škole angličtinu a získala základní státnice. Poté byla přijata na Pedagogickou fakultu UK, obor anglický jazyk - český jazyk. V průběhu studia absolvovala několikaměsíční studijní pobyt v irském Dublinu. Po ukončení vysokoškolského studia odjela do Francie, města Amiens, kde učila na 1. stupni a chodila na místní univerzitu Julese Verna. Na naši školu nastoupila v roce 2005. 


Michaela Mrázová

Mgr. Michaela Mrázová

Vyučuje: český jazyk, česká literatura, dějiny umění, literární seminář, tělesná výchova

E-mail: MrazovaM@seznam.cz

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor český jazyk a literatura - dějepis. Rok a půl učila na základní škole dějepis a češtinu pro cizince. Kromě čtení beletrie a historické literatury ráda maluje, jí, fotí na cestách a spí. Věnuje se kondičnímu kickboxu a pátrání ve vlastním rodokmenu. Má ráda kočky a hmatatelné pozůstatky minulosti - české hrady, Prahu, Paříž, Oxford.


Ivana Pavlištová

Mgr. Ivana Pavlištová

Vyučuje: německý jazyk

E-mail: pavlistovaivana@seznam.cz

Na Pedagogické fakultě UK vystudovala německý a ruský jazyk, později srbochorvatštinu. Pracovala v jazykových kurzech, na jugoslávském obchodním zastoupení i na gymnáziu. Na němčině si kromě praktického využití u nás považuje i její logické stavby. Zúčastnila se řady seminářů, vedla projekty Comenius.
Ráda cestuje po Čechách i Evropě. Při tom si užívá nejen pamětihodností a místních specialit, ale i cizích jazyků, které často zpříjemní komunikaci s „domorodci“.
Má ráda Modiglianiho, Art Deco, Rilkeho, Sládkovy překlady Shakespeara, Creedence...


Gabriela Pohořelá

Mgr. Gabriela Pohořelá

Vyučuje: anglický jazyk, seminář z anglického jazyka, německý jazyk, úvod do praxe

E-mail: gabriela.pohorela@sskk.cz

Narodila se v Praze, kde po absolvování gymnázia nastoupila na lékařskou fakultu UK. Po nějaké době se ovšem rozhodla pro pozitivnější atmosféru a veselejší formu práce s lidmi a přesídlila na Pedagogickou fakultu, kde absolvovala studium oboru Učitelství angličtiny a základů společenských věd.
Mezi její koníčky patří kromě vyučování jazyků sport všeho druhu, literatura a divadlo, nejčastěji ji ovšem ve volném čase zastihnete v přírodě - ať již při práci na zahradě či na procházce se psem.


Veronika Trégnerová

Mgr. Veronika Trégnerová

Vyučuje: dějepis, dějiny filozofie, společenské vědy, seminář z dějepisu, seminář ze společenských věd; metodik prevence sociálně-patologických jevů

E-mail: veronika.tregnerova@sskk.cz

Studovala na Filozofické fakultě UK obor historie - etnografie. Její diplomová práce se týkala zakládání českých muzeí a vztahu mezi Čechy a Němci v pohraničních oblastech. Po absolutoriu krátce působila jako vedoucí Městského muzea v Novém Strašecí. Od roku 1996 učí na SŠKK dějepis a společenské vědy. V roce 2002 absolvovala dvouleté doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Jako metodik prevence sociálně-patologických jevů se zaměřuje hlavně na práci s třídními kolektivy.


Externí učitelé
inner_51.jpg

JUDr. Eva Čermáková

Vyučuje: seminář z právní nauky

E-mail: e.cermakov@seznam.cz

Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze pracovala nejprve jako podnikový právník. Po roce 1989 a po složení komerčních a advokátních zkoušek působila jako advokát. V současné době pracuje na jednom z pracovišť Akademie věd ČR.
Do výuky základů práva se pustila s velkou vervou a přesvědčením, že v současné společenské situaci se bude studentům náramně hodit to, že se budou umět v právních záležitostech orientovat. Alespoň doufá.


Václav Dufek

Václav Dufek

Vyučuje: český jazyk

E-mail: dufekvaclav@gmail.com

Domažlický rodák, který se po absolvování Střední pedagogické školy v Berouně usadil v Praze. Momentálně dokončuje magisterské studium kombinace ČJ-HV na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Jeho život je prodchnut hudbou. Věnuje se především zpěvu - jako sólista působí v Orchestru Karla Vlacha, před pár lety vystupoval se svou autorskou tvorbou v domažlické skupině Loutky.
Má rád slova. Nejvíce ta, ze kterých lze poskládat humor.
O volných chvílích hraje tenis a skládá origami.
V rámci své pedagogické činnosti řadí porozumění a trvalé osvojení učiva nad kvantitu předávaných informací.


Jan Hoffmann

Bc. Jan Hoffmann

Vyučuje: matematika, základy přírodních věd

E-mail: janhoffmann@centrum.cz

Po absolvování osmiletého Gymnázia Nad Alejí a bakalářského oboru Obecná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK studuje magisterský obor Učitelství pro ZŠ a SŠ - matematika na Pedagogické fakultě UK. Již delší dobu se zabývá také doučováním matematiky (a občas dalších předmětů) pro široké spektrum žáků od 5. třídy po prváky ekonomických fakult, setkává se jak se žáky, kteří s matematikou zápolí, tak i těmi velmi nadanými. Sleduje zajímavosti z mnoha oborů, politicko-společenské dění, je fandou sportu pasivního i rekreačního, deskových her a televizních soutěží. Má rád českou kulturu, přírodu i velkoměsto, inteligentní humor a lidi, kteří se neberou smrtelně vážně. Během své pedagogické dráhy chce přispět k tomu, aby pro novou generaci matematika (a blízké přírodní vědy) nebyla strašákem, ale praktickým, atraktivním a efektivním nástrojem k uchopení a pochopení světa kolem nás.


Petra Horynová

Mgr. Petra Horynová

Vyučuje: společenské vědy (psychologie)

E-mail: psycholog.p3@seznam.cz

Pochází z Moravy. Vystudovala psychologii na FF UP v Olomouci. Od ukončení studií pracuje se středoškoláky v pedagogicko-psychologické poradně, vyjma pětiletého pobytu v kanadském Vancouveru. Ráda lyžuje, čte, chodí na houby a poslední dobou propadla geocachingu.
Zastává názor, že na psychologii je krásné především to, že se předmět jejího studia neustále mění. Ráda by pojala výuku trochu netradičně – nechce učit jen teorii, ale chtěla by se věnovat i sebepoznávání studentů, teambuildingu, komunikaci (nejen knihkupců) a všemu dalšímu, co by studenty z oboru psychologie zajímalo.


Bedřich Jetelina

PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.

Vyučuje: management a marketing, seminář z managementu a marketingu

E-mail: jetelina@gmail.com

Narodil se v roce 1963 v Brně, ale od roku 2000 žije v Praze. Tím rokem také začal profesionálně působit v oblasti komunikace a médií. Pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a ředitel audiovizuálního studia. Od roku 2012 je na volné noze jako scénárista, režisér a PR konzultant.
Kromě toho spolupracuje s Českou televizí jako externí dramaturg a je členem Střediska mediální výchovy a tajemníkem Ekumenického institutu Edmunda Schlinka na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2013 získal doktorát v oboru Teologická antropologie a etika.
Je autorem tří knih, řady televizních dokumentů a reportáží.


Pavlína Marjanovičová

Mgr. Pavlína Marjanovičová

Vyučuje: česká literatura, světová literatura

E-mail: pmarjanovicova@volny.cz

Narodila se v Praze, po absolvování gymnázia vystudovala český jakyk a literaturu na Filozofické fakultě UK a Vyšší odbornou školu publicistiky. Později si doplnila kvalifikaci oboru základů společenských věd na Pedagogické fakultě UK. Mnoho let pracovala v cestovním ruchu jako průvodce po Praze, v Židovském muzeu a České republice. Mezi její koníčky patří hudba, psaní a práce s textem, výlety do přírody i návštěva kulturních památek.


J. M. Svejdová

Jana Marie Svejdová, BA

Vyučuje: seminář z anglického jazyka

E-mail: svejda@gsgpraha.cz

Narodila se ve Washingtonu, D. C. a vyrostla v Marylandu. Žila téměř rok ve Vsetíně, 2 roky v Brně a nyní už více než 5 let v Praze. Absolvovala studium na Univerzitě v Marylandu v College Park. Miluje Prahu a Českou republiku. Ráda čte knihy a dívá se na filmy. Když má čas, ráda cestuje, a jejími oblíbenými destinacemi jsou Peru a Turecko. Její motto je: "Zůstat pozitivní a šťastný".


Jan Vašut

Jan Vašut

Vyučuje: nakladatelství

E-mail: jan.vasut@vasut.cz

Původním povoláním je sazeč, tiskárenský a nakladatelský kalkulant. Od roku 1990 podniká ve stejnojmenném nakladatelství, kde jeho péčí vyšlo již přes tisíc titulů. Své dlouholeté zkušenosti se snaží předávat studentům školy s malou přestávkou od roku 1999.


Tomáš Vilím

Tomáš Vilím

Vyučuje: informatika

E-mail: tomas.vilim@sskk.cz

Narozen v Praze, se kterou je pevně spojen. Absolvent střední školy se zaměřením na veřejnosprávní činnost. Několik let působí jako učitel informatiky na základní škole. Zajímá se o nové technologie ve školství a propojení zábavy a učení nejen ve vlastním předmětu. Nyní studuje na Pedagogické fakultě UK obory Informační technologie a Výchova ke zdraví. Ve volném čase se věnuje fotografii, zahradě a rodinné historii.


Věra Zaviačičová

PhDr. Věra Zaviačičová

Vyučuje: světová literatura

E-mail: zavie@seznam.cz

Vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky, v závěru studia sloučenou s Filozofickou fakultou UK - zaměření andragogika. Specializaci sociologie umění odpovídala i práce na téma Kunderův román Žert z hlediska komunikativní funkce umění. Dosáhla titulu PhDr. Od roku 1971 od roku 1986 vyučovala na Střední knihovnické a učňovské knihkupecké škole v Praze uměnovědné, společenskovědní a literární předměty, od roku 1986 do roku 1990 působila jako vedoucí Krajské lidové konzervatoře a od zrušení krajů do konce roku 1993 jako tajemnice a redaktorka měsíčníku Loutkář. Souběžně od založení SŠKNP v roce 1993 učila světovou literaturu. V roce 1994 se stala zástupkyní ředitelky školy, v roce 1996 pak ředitelkou. Tuto funkci vykonávala do 31.8. 2007. 


Ostatní zaměstnanci školy
Nikola Mauleová

Bc. Nikola Mauleová

Administrativní pracovnice

E-mail: maulenikca@seznam.cz

Narodila se v Praze, v roce 2011 odmaturovala na Obchodní akademii Dušní, poté pokračovala v pomaturitním studiu angličtiny na jazykové škole. Nyní studuje obor Hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Práce asistentky na naší škole jí pomáhá získávat praktické dovednosti pro budoucí profesní život. Ve volném čase ráda cestuje, chodí do kina, hraje volejbal a lenoší.