plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Co o nás řekli absolventi


Poznámka: v rozhovorech je používán dřívější název naší školy, tedy St


Jana Hejná

Absolventka z roku 2005, nyní knihkupec ve známém londýnském knihkupectví Grant and Cutler

V čem spočívá moje práce?

Pracuji jako nákupčí literatury střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie, to znamená, že mou hlavní náplní je sledovat jaké knihy v jednotlivých zemích vycházejí, objednávat je podle poptávky a také vytvářet jejich katalog v tištěné formě a na naší webové stránce. Naše knihkupectví také úzce spolupracuje s knihovnami, pro které vybírám a objednávám cizojazyčnou beletrii v peněžní hodnotě, kterou si samy určí. V neposlední řadě máme mnoho zákazníků, kteří chtějí konkrétní knihu v cizím jazyce (například Pána prstenů v litevštině), a tehdy je mým úkolem zjistit, jestli je daná kniha k dostání, její předběžnou cenu a pro zákazníka ji objednat. Kromě toho samozřejmě pracuji v obchodě, přejímám zboží z "mých" zemí, vyřizuji telefonáty, e-maily, online objednávky a podobně - jako v normálním knihkupectví.

V čem mi při dosažení mého postu pomohla SŠKNP?

Ve Velké Británii je vzdělání považováno za velmi důležité, v dnešní situaci, kdy je zde obrovský počet Poláků a dalších středo- a východoevropanů, mi kvalifikace ze specializované knihkupecké školy přinesla zásadní náskok oproti těm, kteří tak jako já mluví slovanským jazykem, zato netuší, jak vypadá v našich zeměpisných šířkách knižní trh a nemají potřebné znalosti literatury.

Můj nejoblíbenější předmět?

Světová literatura a sloh.

Další informace mohu podat na: jh@grantandcutler.com


Josef Krysl

Absolvent z roku 2006, momentálně (r. 2013) je absolventem PRF UK a členem České advokátní komory jakožto koncipient v rámci advokátní kanceláře Erhartová Vítek, která se specializuje na autorské a mediální právo, právo obchodních společností (včetně mezinárodního přesahu) a běžné občanské právo. Zároveň pracuje na rigorózní práci na katedře Teorie práva PRF UK.

V čem mi k dosažení současného postu pomohla SŠKNP?

Obrovskou humanitní průpravou. Získal jsem tu všeobecný rozhled, a to zejména v oblasti historie, literatury, filozofie.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Učitelé a žáci v ní tvoří jeden velký kolektiv. Je zábavná, pořád se v ní něco děje, neexistuje stereotyp - školní rok je narušován bloky praxe, neustále se tu konají různé akce od zahraničních zájezdů po kulturní večery v literární kavárně Obratník.

Nejoblíbenější předměty?

Česká literatura, světová literatura, dějiny filozofie.

Další informace mohu podat na: mr.bounce@email.cz


Mgr. Libor Kvasnička

Absolvent z roku 1998. Vystudoval obor hudební věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje jako knihovník a archivář ve Specializované knihovně Pražské konzervatoře. Zde se věnuje zejména digitalizaci a odborné správě knihovního fondu, vyřizování odborných požadavků učitelů, studentů konzervatoře a jednotlivých badatelů. Dále externě spolupracuje s Českým rozhlasem jako autor několika pořadů vážné hudby.

Čím mi při dosažení mého postu pomohla SŠKNP?

Škola mi poskytla odpovídající vzdělání, díky kterému jsem mohl úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole a díky kterému jsem získal i tuto práci. Oceňuji zejména důraz na humanitní předměty, stejně jako odbornou nauku a její úzké sepětí s praxí.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Podle mého názoru je SŠKNP výjimečná svým zaměřením. Díky výrazně humanitně zaměřené výuce se mohou absolventi uplatnit (samozřejmě kromě vlastního světa knih) také v profesích, kde se klade důraz na takové vlastnosti jako je tvůrčí myšlení či jazyková úroveň. Vyzdvihl bych rovněž praxi, která může být neocenitelnou zkušeností do budoucího života.

Nejoblíbenější předmět?

Dějiny hudby, český jazyk, literatura (česká i světová).

Další informace mohu podat na: liborq@seznam.cz nebo tel. 732 487 189


Zuzana Nováková

Absolventka z roku 2001, nyní redaktorka - zprávařka ve společnosti Neris, agentuře ČTK pro Internet a nová média.
Její práce se skládá ze 3 hlavních okruhů. První dva spočívají ve vytváření horkých SMS a MMS zpráv určitého druhu. Ty si objednávají mobilní operátoři, kteří je pak nabízejí zákazníkům. Je to čím dál oblíbenější služba. Někoho zajímají hlavní zprávy dne, jiného předpověď počasí, dalšího sportovní zprávy. Výběr a formulace těchto zpráv je v popisu práce zprávaře. Třetí okruh její práce je vytváření zpravodajských modulů na internetové portály (České noviny, Atlas apod.).

Čím mi při dosažení mého postu pomohla SŠKNP?

V SŠKNP dostává velký prostor výuka českého jazyka. Jsou to 2 hodiny týdně, a je to čistě český jazyk, bez literatury, která se učí zvlášť. V rámci češtiny je proto více času na aktivity jako je práce s textem, editace, umění vyhmátnout to podstatné, vystihnout téma, pochopit myšlenku. Velká pozornost se věnuje vlastní literární tvorbě studentů, studenti píší texty různých druhů, rozvíjejí svoji kreativitu, svůj cit pro jazyk. Všechny tyto dovednosti potřebuji pro svou práci.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Má jedinečnou skladbu předmětů. Vládne v ní přátelská atmosféra, důvěra mezi učiteli a studenty. Výhodou je také malý počet žáků ve třídě, který dovoluje individuální přístup a zohledňování případných osobních problémů.

Nejoblíbenější předmět?

Česká a světová literatura.

Další informace mohu podat na: novakovaz@mail.ctk.cz nebo tel. 604 812 634


Roman Pazderský

Absolvent z roku 2007, nyní student 1. ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studijní program historické vědy, obor historie.

V čem mi k tomu pomohla SŠKNP?

Při nástupu na SŠKNP jsem od školy očekával jednak prohloubení svých, do té doby získaných, vědomostí o historii, filosofii a literatuře, ale především jsem doufal, že mi škola poskytne kvalitní a široké vzdělání v humanitních oborech. Obě tato přání se mi, díky kvalitě výuky a vlastní píli, do puntíku vyplnila. Vedle vzdělání a příjemného prostředí je obrovskou výhodou, že si student díky pravidelné praxi může vytvořit cenné kontakty se zajímavými lidmi.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Na SŠKNP bych z pohledu studenta vyzdvihl dvě věci: Za prvé, již mnou zmíněné, získání kvalitního a úplného přehledu v oblasti humanitních předmětů (výuka české a světové literatury, dějepisu, dějin filosofie, dějin umění, dějin hudby, dějin knižní kultury a základů psychologie, sociologie, etnologie, politologie, ekonomie a dějin náboženství). Díky takto postavenému studijnímu programu se pilnému studentovi dostává možnost vědomí a chápání souvislostí, což je v dnešní době velice vzácné. Vedle těchto, ryze teoretických předmětů, mají na škole pevné místo i předměty čistě praktické, pohybující se v tématech knihkupecké a nakladatelské práce. Výsledkem této symbiózy je široké uplatnění studenta, který může pracovat jak jako hloubající filosof, tak jako obchodní manager knižního podniku. Zadruhé bych poukázal na přátelskou atmosféru ve škole a na s ní související bohatost nejrůznějších kulturních akcí a programů.

Nejoblíbenější předmět?

Dějepis, dějiny filosofie, dějiny umění, společenské vědy, česká literatura, světová literatura.

Další informace mohu podat na: r.pazdersky@chrudim.cz


Mgr. Jaroslav Sojka

Absolvent z roku 1997, kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu, Správa Pražského hradu. Na snímku ho vidíme vpravo.

V čem mi k tomu pomohla SŠKNP?

Na takto položenou otázku je těžké odpovědět. Vždy jsem měl štěstí, že jsem dělal to, co mě bavilo - střední a vysokou školu i současné povolání. Můj zájem o staré i novodobé umění, se kterým jsem již nastupoval na střední školu, se mohl rozvíjet pomocí humanitních předmětů a jejich učitelů. V tomto směru si velmi vážím přínosu ředitelky školy Věry Zaviačičové, třídní učitelky. Škola si tehdy vytvářela tradici, mnohé se rodilo z prvotních impulsů vzešlých od pedagogů i žáků. Byla to týmová spolupráce. Při práci v knihkupectvích a na veletrzích mě škola dokázala zbavit zbytečného ostychu a naučila komunikaci s lidmi - s lidmi různé povahy a znalostí.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Nevím jestli je to stále ta stejná škola, jako když jsem na ní studoval. Někteří učitelé ale zůstali, a tak tomu věřím. Mám totiž pocit, že školu mých dní více tvořily osobnosti učitelů, než osnovy. Pro každého mladého člověka je třeba mít před sebou lidi, kterým může věřit, mohou být jeho vzory a ne "jen" učitelé… Rád jsem kreslil, a to jsem mohl i na této škole, rád jsem četl, a to mi bylo umožněno. Můj zájem o historii a umění rozvíjely vyučované předměty stejně jako můj zájem o němčinu. Ne jazyk gramatiky a nudné konverzace, ale - díky učiteli - o němčinu v básních, průvodcích, historii i umění. A také jsem vždy rád poznával nová místa - i k tomu dala škola mnoho příležitostí: veletrhy, exkurze, lyžařské výcviky a výlety. Zmiňovat se o tom, že jme často byli na hudebních a divadelních akcích, je jako nosit sochy do Atén.

Nejoblíbenější předmět?

Světová literatura v podání Věry Zaviačičové, německý jazyk v podání Michala Mlezivy, účast na veletrzích a praxe v knihkupectvích.

Další informace mohu podat na: jaroslav.sojka@hrad.cz


Karolína Špičková

Absolventka z roku 1997, šéfredaktorka nakladatelství BB/art. Má na starosti ediční plán, zajišťuje vše kolem vydávání knih: zařizuje autorská práva, zadává překlady, pracuje s grafiky, tiskárnou a nakonec i s novináři.

V čem mi při dosažení mého postu pomohla SŠKNP?

SŠKNP ve mně zaprvé podnítila zájem o literaturu a vztah ke knihkupeckému a nakladatelskému řemeslu. A zadruhé mně umožnila praxi v nakladatelství BB/art, díky níž jsem získala i práci po ukončení studia.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

SŠKNP mě bavila, protože jsem se mohla hlouběji učit českou a světovou literaturu a zajímaly mě i další humanitní předměty. Výuka byla hojně doplněná exkurzemi a také praxí v knihkupectvích a nakladatelstvích. Přístup profesorů ke studentům byl příjemně otevřený a komunikace bezvadná. Absolutně nelituji!

Nejoblíbenější předmět?

Česká a světová literatura.

Další informace mohu podat na: bbart@bbart.cz


Marcela Trávníčková

Absolventka z roku 2005, školu absolvovala na individuální studijní plán jako matka 2 malých dětí. Knihkupec v knihkupectví Knihy Trávníček.

Čím mi k tomu pomohla SŠKNP?

Získala jsem na ní kvalifikaci k tomu být knihkupcem. Přesto bych si ji dala znovu, a klidně dvakrát.

Čím je SŠKNP zajímavá, jiná, nejlepší?

Má fantastické učitele, kteří své práci dávají všechno. Má jedinečný učební plán, v němž na sebe navazují dějepis, dějiny umění, dějiny filozofie, dějiny hudby i obě literatury. To na žádné jiné škole v ČR nenajdete.

Nejoblíbenější předmět?

Právě ty výše jmenované.

Další informace mohu podat na: travnicek@czknihy.cz