plán rokurozvrh hodinzměny rozvrhupro uchazečekontakt
Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky

Nabídka studia


Studenti se učí podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Knižní kultura", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu s názvem "Knihkupecké a nakladatelské činnosti" (kód 66-43-M/01). Podle tohoto školního vzdělávacího programu vyučujeme od 1. září 2010.

Absolvent naší školy se uplatní jako kvalifikovaný pracovník v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archivech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu. Absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ a VOŠ, a to zejména humanitního zaměření.