2. termín přijímacího řízení

V pondělí 16. dubna proběhne 2. termín přijímacího řízení. S uchazeči se setkáme v jednotlivých učebnách v 8.10. Rozpis žáků, kteří se účastní v dané učebně přijímacího řízení, visí na dveřích tříd, případné dotazy zodpoví služba na chodbě v 1. patře. Nejdříve se koná zkouška z matematiky a po asi hodinové přestávce proběhne zkouška z českého jazyka a literatury.