Připravujeme studenty na práci v knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, archivech, ale i pro studium na VŠ.
Žákům zajišťujeme odborné praxe v knihkupectvích a knihovnách…
… ale též v nakladatelstvích a v redakcích.
V únoru se koná maturitní a imatrikulační ples, a to tradičně v hotelu Belveder.
Studenti chodí na exkurze v rámci různých vyučovacích předmětů.

Aktuality