A1 – samostudium od 18.3.

poslech: poslechněte si následující pořad z BBC https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p086xhpd

Zodpovězte tyto otázky a odpovědi mi zašlete emailem:

What is the name of the podcast which is advertised at the beginning of the programme?

Who has announced massive stimulus packages?

Who, according to Mr. Trump, should not go out of business?

Which countries are NOT banning foreigners from entering their territories?

What does the number 22 refer to?

What is threatened because of the coronavirus?

When were massive stimulus packages announced?

How much money is the US package estimated at?

What does Mr. Trump think should be injected into the US economy as quickly as possible?

Who is Mr. Mike Pence?

Přeložte tyto věty a pošlete mi je emailem:

Příští rok tu bude pracovat 20 let.

Co budeš dělat zítra v 8?

Nevolej mi mezi 6 a 7. Budu večeřet.

Než přijdou do kina, film začne.

PRACOVNÍ SEŠIT a UČEBNICE

Vypracujte cvičení na s. 31 v pracovním sešitě  – 1,2, 3, 4, 5 a zašlete mi je emailem.

Vypracujte cvičení na s. 132 v učebnici – č.1 v levém dolním rohu a č.2 a pošlete mi emailem.

Na s. 35 vyhledejte přídavná jména ze cv.1 ve slovníku, jestli je neznáte.

Na každé příd. jméno napište větu – vzor je uveden.

Přečtěte si článek ve cv.2, vyhledejte neznámá slova ve slovníku. Vypracujte úkol a pošlete mi.

s. 35 – cv. 3 – doplňte tabulky a pošlete mi.

Následuje fialová tabulka – LEARN THIS BOX

a) některá podstatná jména se tvoří pomocí přípon: např. -ness

happy – happiness (štěstí), homeless-homelessness (bezdomovectví)

b) přípony, které se často používají k tvoření přídavných,  jmen jsou uvedeny, např.-

-ing: interest + ing  – interesting

-ous: hazard + ous – hazardous (nebezpečný)

-ful: fear + ful – fearful (mající strach)

-less: mother + less  – motherless (nemající matku)

-y: dirt + y – dirty

-ed: interest + ed – interested

-al: politics + al – political

c) příslovce se obvykle tvoří příponou – ly od přídavného jména

happy – happily – šťastně

recent  – recently – v nedávné době

(Existují však výjimky, např. FAST – znamená rychlý i rychle. She is fast. She works fast.

d) předponou lze změnit význam podstat. jmen, příd. jmén, sloves, příslovcí, např.

happy- unhappy, legal – illegal, mature – immature

V učebnici ve fialovém rámečku jsou uvedeny jiné příklady. Pokud ta slova neznáte, prosím, vyhledejte je ve slovníku.

Máte-li jakýkoli dotaz k učivu, určitě mi napište, rád Vám dotazy zodpovím AJ, FJ i PEK.

cv. 5 – s. 35 dopňte vět přídavným jménem nebo příslovcem vytvořeným ze slova v závorce.

cv. 6 doplňte větu slovem odvozeným od slova v závorce. Někdy je potřeba předpona.

Cv.7 – zodpovězte dotazy písemně

Cvičebnice: s. 35 – vypracujte všechna cvičení a zašlete mi je emailem.

ESSAY:
Napište esej na téma „The pros and cons of learning online“ v rozsahu 150 slov. Text čleňte na odstavce.

Do Bakalářů zadám odpovídající známky za vypracované úkoly.

Vše mi prosím zašlete emailem do 24.3.