Adaptační a sportovní kurz v Albrechticích – vyúčtování

Po obdržení faktur od všech dodavatelů bylo provedeno zúčtování záloh oproti nákladům kurzu a všem účastníkům vznikly přeplatky ve výši 310 Kč. Vratka přeplatku bude poukázána bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla zaslaná záloha. V případě dotazů se obraťte na Mgr. M. Krýže.

.