Adaptační kurz v Horním Poříčí – vyúčtování

Po obdržení faktur od všech dodavatelů bylo provedeno zúčtování záloh oproti nákladům adaptačního kurzu a všem účastníkům vznikly nedoplatky ve výši 230 Kč. Prosím o zaslání částky na účet školy 19 – 3188190267/0100 pod variabilním symbolem, který používáte v případě zasílání školného.

Mgr. Monika Krýže – hospodářka školy