AJ od 17.6.

Řešení z minulého týdne:

 1. How much does the reporter weigh? 10 stone 5
 2. What is her BMI (body mass index)? 24.1
 3. Who used to eat secretly and hide food? Comedian Julia Sutherland
 4. Why do people put on weight when they are at university? Because they are drinking and making their own food choices.
 5. Since when has there been a significant increase in the proportion of adults aged 16 – 64 categorized as obese?  Since 1995.
 6. What will excess body fat lead to? Negative health consequence, e. g. high blood pressure, type 2 diabetes, increased cardiovascular  risk, increased cancer risk
 7. What happens as a consequence of the fact that people are wealthier? They eat more on average.
 8. Which simple solution is suggested? Eat less, do more.
 9. What is described as an energy cost? Physical activity.
 10. When is it difficult to stop eating? When food is pleasurable.

Souhrnné opakování:

 • Zopakujte si všechny příspěvky na výuku angličtiny z webu školy z doby on-line vyučování po dobu uzavření školy, např. modální slovesa, podmínkové věty, tvoření otázek (podmětná ot., předmětná ot., nepřímá ot.), člen určitý, neurčitý, nulový, časové věty.
 • Zopakujte si slovní zásobu, texty a gramatiku z učebnice probíranou od září 2019 až do doby, kdy se naposledy pracovalo s učebnicí.

DOBROVOLNÉ:

Chcete přes prázdniny zdokonalit své kompetence v oblasti čtení a rozšířit si slovní zásobu? Čtěte denně anglické texty, např. http://www.bbc.com 

Chcete se přes prázdniny zlepšit v poslechu? Poslouchejte denně rozhlasové pořady, např. https://www.bbc.co.uk/podcasts

Chcete se dozvědět více z anglické gramatiky? http://emsa.ff.cuni.cz/