AJ od 29.4.

Zopakujte si tvoření otázky v angličtině v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=zxVYBD0usQY

DO SEŠITU SI PROSÍM OPIŠTE:

 • Je-li ve větě pomocné sloveso, otázka se tvoří inverzí, tj. první pomocné sloveso (auxiliary verb) nebo první modální sloveso (modal verb) předchází podmětu (subject).

oznamovací věta  x otázka

Tom will come.  x Will Tom come?

You have been cooking. x Have you been cooking?

You can swim. x Can you swim?

The house was sold. x Was the house sold?

There is a car. x Is there a car?

 

 • V přítomném čase prostém se k tvoření otázky využívá pomocného slovesa DO/DOES. Pak v otázce následuje již jen infinitiv plnovýznamového slovesa bez to:

James speaks German. x  Does James speak German? 

They live here.  x  Do they live here?

 

 • V minulém čase prostém se k tvoření otázky využívá pomocného slovesa DID. Pak v otázce následuje již jen infinitiv plnovýznamového slovesa bez to.

He sold his car x  Did he sell his car?

They worked a lot. x Did they work a lot?

 

 • Výjimkou je tvoření kladné otázky na podmět (subject), kdy se pomocné sloveso DO/DOES/DID nepoužívá:

Who wants something to eat?  Kdo chce něco k jídlu?

What happened to you last night? Co se ti včera v noci stalo?

Which bus goes to the city centre? Který autobus jezdí do centra města?

V záporné otázce na podmět se pomocná slovesa DOES/DID používají:

Who didn´t do it? Kdo to neudělal?

Who does not help mother? Kdo nepomáhá matce?

Porovnejte:

Jim bought a present.  Jim koupil dárek.

Kdo koupil dárek? Who bought a present? (otázka na podmět)

Co koupil Jim? What did Jim buy? (otázka na předmět)

 

 • Některá slovesa se pojí s předložkami:

I want to speak to Dita.

S kým chceš mluvit? Who do you want to speak to?

Povšimněte si postavení předložky v otázce:

They come from France.

Odkud pocházejí? Where do they come from?

 

 • Záporné otázky:

-mohou vyjádřovat překvapení: Didn´t you hear the bell? Copak jsi neslyšel zvonek?

-když očekáváme, že s námi poluchač bude souhlasit: Haven´t we met somewhere before?

Vypracujte TEST1 a TEST2 v zelených rámečcích – po skončení se Vám ukáže skóre úspěšnosti. Též si to učivo můžete přečíst v angličtině.

http://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate/question-forms

——————————————————————————————————

Výše uvedený oddíl se zaobíral otázkou přímou. Kromě toho existuje v angličtině otázka nepřímá. Porovnejte:

otázka přímá x  otázka nepřímá

Where is Mary?  x I would like to know where Mary is.

 • Slovosled v nepřímé otázce je stejný jako v oznamovací větě.

Where has Tom gone?   x Do you know where Tom has gone?

Who is this woman? x I don´t know who this woman is.

How much will it cost? x Have you any idea how much it will cost?

Where are you going? x Tell us where you are going.

 

 • Pomocná slovesa DO/DOES/DID se v nepřímé otázce nepoužívají. Porovnejte.

Do you speak English? x I would like to know whether you speak English.

When does the bank close? x Do you know when the bank closes?

 • Pokud v otázce není tázací zájmeno, je nutno do nepřímé otázky vložit „if“ nebo „whether“ (zda):

Did anybody see you? x Do you know if anybody saw you?

Are you hungry? x She wants to know whether you are hungry.

 

Další procvičení tvoření otázky: správnost si ověříte online.

Cvičení A

Cvičení B

Níže uvedená cvičení 1 a 2 vypracujte a zašlete mi v těle emailu – ne v příloze, ne v souboru, ne na fotce.

 1. Make questions with „WHO“ or „WHAT“

example: Somebody hit me.  Who hit you?

                 I hit somebody.  Who did you hit?

Something happened.

I borrowed money from somebody.

This book belongs to somebody.

Somebody lives in that house.

I fell over something.

Something fell on the floor.

I am worried about something.

——————————————–

cvičení 2

Převeďte tyto otázky přímé na otázky nepřímé. Využijte následující uvozovací věty:

I would like to know…. Tell me…  Jane wants to know… I wonder… Do you know… Can you tell me… I don ´t know….

příklad: How are you? —– I would like to know how you are.

Where have you been?

How long has he been back?

What were you doing?

Why did Mick come back?

Can you lend me some money?

Where are they living?

Will you marry me?

Známky zadám do Bakalářů.


Poslechněte si následující pořad – GLOBAL NEWS a zodpovězte níže uvedené otázky.

Správně odpovědi naleznete zde za týden. (Neposílejte mi je emailem.)

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p08bj27x

 1. Who cautions against issuing „immunity passports“? (to caution = varovat; to issue = vydat, vystavit)
 2. What does an American doctor think?
 3. Who or what faces a backlash for appearing to torture a celebrity guest? (backlash = odpor, ostrá odezva, silná reakce)
 4. What does this number refer to? 200, 000
 5. Why are these countries mentioned? Italy, Spain, the UK, the US and France.
 6. How many people have died in hospitals in the UK?

K3 – zopakujte si maturitní témata

 • The United States of America
 • My future life (CV, application letter, job interview)
 • British literature – Renaissance (W. Shakespeare)