Aj od 6. 5.

Správné odpovědi – poslech – z minulého týdne:

 1. Who cautions against issuing „immunity passports“? The WHO (The World Health Organization).
 2. What does an American doctor think? Closely monitoring oxygen levels can help to manage the outbreak.
 3. Who or what faces a backlash for appearing to torture a celebrity guest? A TV prank show in Egypt.
 4. What does this number refer to? 200, 000 – The number of confirmed deaths.
 5. Why are these countries mentioned? Italy, Spain, the UK, the US and France. They are the top 5 most deadly areas in the world so far.
 6. How many people have died in hospitals in the UK? More than 20, 000.

ÚKOLY NA TENTO TÝDEN:

 • Přečtěte si jeden z textů. Vyhledejte si neznámá slova ve slovníku a zapište je do sešitu. Na text napište 5 otázek tak, aby na ně šla najít odpověď  v textu. Těch 5 otázek mi zašlete emailem do 12. 5.

1. Can-a-book-make-you-vegan?

2. The-fisherman-selling-his-catch-on-social-media

3. Are-we-witnessing-the-death-of-the-car?

Opakování: podmínkové věty (CONDITIONALS)

OPIŠTE SI PROSÍM DO SEŠITU:

 • Podmínkové souvětí se skládá ze dvou vět: z věty hlavní a z věty vedlejší.
 • Vedlejší věta je uvozena podmínkovou spojkou, např. if, provided (za předpokladu že), unless (ledaže, pokud ne – již obsahuje zápor).
 • Vedlejší věta vyjadřuje podmínku, např. „Budeš-li pilně studovat,“
 • Hlavní věta vyjadřuje důsledek, následek: „složíš zkoušku.“
 • Podmínka je buď reálná, nebo nereálná (to, o čem spekulujeme, představujeme si…)
 • Pořadí vět lze zaměnit, např. If you study hard, you will pass your exams. NEBO
  You will pass your exams if you study hard.
 • Před spojkou IF se nepíše čárka.
 • Rozlišují se tyto hlavní typy:

ZERO CONDITIONAL

If + přítomný čas,  přítomný čas.

V hlavní i vedlejší větě je přítomný čas.

If you freeze water, it becomes solid.

Ice melts if you heat it.  (PŘED SPOJKOU IF SE NEPÍŠE ČÁRKA.)

If I drink too much coffee, I can’t sleep at night. Piju-li moc kávy, v noci nemohu spát.

When the sun goes down, it gets dark.

Často jde o vyjádření obecně platných tvrzení, zejména jde o zákony či pravidla.

We use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for laws and rules.

FIRST CONDITIONAL

IF + přítomný čas prostý, WILL + infinitiv bez to.

V podmínkové větě je přítomný čas prostý, ve větě hlavní WILL a po něm infinitiv bez to.

If it rains tomorrow, I’ll take the car. Bude-li zítra pršet, vezmu si auto.

She will fail if she does not study.

Používá se, když hovoříme o situacích, které jsou reálné, možné a situované v budoucnosti.

We use the first conditional when we talk about future situations we believe are real or possible.

If it doesn’t rain tomorrow, we’ll go to the beach.
Arsenal will be top of the league if they win.

BONUSOVÉ PŘÍKLADY:

I don’t want to stay in London unless I get a well-paid job.  (UNLESS – LEDAŽE, POKUD NE)
I’ll give you a key in case I’m not at home.
You can go to the party, as long as you’re back by midnight.

SECOND CONDITIONAL

Používá se k vyjádření přítomných nebo budoucích situací, které jsou nepravděpodobné, nereálné.

The second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality.

IF + minulý čas prostý, WOULD + infinitiv bez to

Ve vedlejší větě je minulý čas prostý, v hlavní větě potom WOULD a infinitiv bez to.


I’d buy a big house in the country if I won a lot of money. Koupil bych si velký dům, kdybych vyhrál hodně peněz.
I wouldn’t worry if I were you.  (Tvar WAS bývá v podmínkové větě v 1. a 3. osobně nahrazován tvarem WERE.)

If we had a garden, we could have a cat.  (Podtypem je případ, kdy je v hlavní větě místo WOULD modální sloveso COULD, případně MIGHT, což jsou podmiňovací způsoby sloves CAN a MAY.)

Kdybychom měli zahradu, mohli bychom mít kočku.

THIRD CONDITIONAL

Vyjadřuje podmínku nereálnou; věty jsou orientované do minulosti.

The third conditional is used to imagine a different past. We imagine a change in a past situation and the different result of that change.

Může vyjádřit stížnost nebo lítost: It would’ve been even better if Alfie hadn’t ruined it!

We often use the third conditional to express regret or to complain about something.

If I hadn’t been ill, I would have gone to the party. Kdybych byl býval nebyl nemocen, byl bych šel na večírek.
I would have gone to the party if I hadn’t been ill. (Pořadí vět lze zaměnit.)

We would have walked to the top of the mountain if the weather hadn’t been so bad.

If + předminulý čas, WOULD HAVE + PŘÍČESTÍ MINULÉ (TJ. TVAR NA-ED NEBO 3. TVAR NEPR. SLOVESA)

V podmínkové větě stojí předminulý čas, v hlavní větě je podmiňovací způsob minulý, tj. WOULD a minulý infinitiv. Jinými slovy: WOULD HAVE a po něm je plnovýznamové sloveso ve tvaru -ED nebo 3. tvar, pokud jde o sloveso nepravidelné.

V neformálním jazyce se používají stažené tvary pomocných a způsobových sloves:

If I’d seen him, I’d have asked him to come over.   (had, would)

If I’d known about the third conditional before, I wouldn’t have failed my English test!

 • Podtypem jsou věty, kdy je místo slovesa WOULD ve vedlejší větě použito modální sloveso COULD či MIGHT. Apart from WOULD in the conditional clause, we also use COULD or MIGHT: If they’d told me, I might have been able to help.

PROCVIČENÍ:

Otevřete si následující stránky, vypracujte cvičení „TEST“ a „CHECK YOUR GRAMMAR“ v zelených rámečcích (cvičení 1-3), u cvičení 4-12 postupujte dle instrukcí. Po kliknutí na „FINISH“, „SCORE“ či „SEE ANSWERS“ okamžitě uvidíte své skóre a správné výsledky.

 1.  Na teto web stránce nalezete dva zelené rámečky: GRAMMAR TEST 1 A GRAMMAR TEST 2
 2. Na této web stránce naleznete video a tři rámečky – tři cvičení: check your grammar – matching, check your grammar – multiple choice, check your grammar – gap fill.
 3. Zde naleznete v úvodu video a níže potom tři cvičení v rámečcích: check your grammar: matching, reordering, gap fill.
 4. First conditional
 5. First conditional
 6. Second conditional
 7. Second conditional
 8. First and second conditionals
 9. Second conditional
 10. Third conditional
 11. Third conditional
 12. Third conditional