AJ od 8. 4.

Opakování: klikněte na odkazy, přečtěte si zadání, udělejte cvičení a okamžitě zjistíte své skóre a můžete zkontrolovat své odpovědi tím, že kliknete na „SCORE“ a „SEE ANSWERS“ na dané web stránce.

SLOVESNÉ ČASY

present tenses 1 

past tenses

present tenses 2

future forms 1

future forms 2

future perfect x future continuous

future plans and arrangements (náročnější)

present perfect x past simple 1

present perfect x past simple 2

present perfect continuous

present perfect simple x present perfect continuous

TVOŘENÍ OTÁZKY

question formation 1

question formation 2

used to; be used to; get used to

CONNECTORS

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE? (nepovinné) 

časové formy anglického slovesa

prosté tvary slovesné

průběhové tvary slovesné