Přehled akcí ve školním roce 2013/2014

24. – 26. 6. Školní výlet do Sedmihorek (Hrubá Skála, Valdštejn, Trosky)
26. 6. Projekce filmu Případ dr. Horákové“ v Národním divadle a účast na pietním průvodu studentů k Památníku obětem komunistického režimu na Újezdě
25. 6. Výlet do šáreckého údolí
25. 6. Vycházka na Petřín a návštěva Břevnovského kláštera
24. 6. Výstava „Nepromlčeno! Příběhy našich sousedů“
24. 6. Exkurze do Terezína
20. 6. Exkurze do Památníku národního písemnictví (K1)
20. 6. Exkurze do Strahovského kláštera (K2)
23. 5. Odborná exkurze do Archivu hlavního města Prahy (K1)
19. – 23. 5. Projekt Comenius – výjezd do Basileje
15. – 18. 5. Účast na Veletrhu Svět knihy
29. 4. Divadelní skupinka SŠKK – poslední repríza pohádky O statečné princezně v ZŠ U Roháčových kasáren
25. 4. Studentské volby do Evropského parlamentu
25. 4. Prezentace školních fiktivních firem (K2)
25. 4. Beseda se sportovním redaktorem ČT Jiřím Kalembou (K3)
23. 4. Divadelní skupinka SŠKK – pohádka O statečné princezně v Integračním centru Zahrada na Žižkově
23. 4. KMD: Mnoho povyku pro nic – Divadlo v Dlouhé
15. – 19. 4. Uměnovědná exkurze do Říma a Florencie
11. 4. Divadelní představení v němčině „Sprechen Sie Deutch“ v Ulitě (K2+K3)
11. 4. Odborná exkurze do Městské knihovny (K1)
10. 4. Preventivní program „Típni to“ (K2)
8. 4. Testy profesní orientace (K3
3. 4. Noc s Andersenem pro děti ze ZŠ a MŠ v Perunova ul.
1. 4. Tělesná výchova chlapců v tělocvičně Kosagym Kickbox clubu – seznámení s bojovými sporty
31. 3. Divadelní představení #jsi_user v rámci projektu Seznam se bezpečně v Ypsilonce
28. 3. Výstava Zakázané knihy v Klementinu (K4)
28. 3. Odborná exkurze do Národní knihovny (K1)
19. 3. Divadelní skupinka SŠKK hraje pro dětské pacienty Thomayerovy nemocnice pohádku „O statečné princezně“
18. 3. Den knihy ve škole
14. 3. Odborná exkurze do Knihovny Národního muzea (K1)
12. 3. KMD: divadelní představení Gottland ve Švandově divadle
7. 3. Festival Jeden svět: filmové projekce „Show“ (K1), „Mý věci“ (K2 + K4), „ChicagoGirl“ (K3)
3. 3. Bruslení chlapců na Františku v rámci hodiny TV
28. 2. Odborná exkurze do Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana (K1)
27. 2. KMD: Nebe nad Berlínem – Švandovo divadlo
26. 2. Divadelní skupinka SŠKK hraje pohádku „O statečné princezně“ v ZŠ v Nových Butovicích
14. 2. Odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1)
13. 2. Představení „Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd“ v Divadle U Hasičů (K3 + K4)
11. 2. Divadelní skupinka SŠKK hraje další reprízu pohádky „O statečné princezně“ pro děti z MŠ v Perunově ulici
7. 2. Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere
3. – 7. 2. Setkání účastníků projektu Comenius v Budapešti
29. 1. Veletrh fiktivních firem na Obchodní akademii Vinohradská (K2)
28. 1. Bruslení na Ovocném trhu v rámci TV dívky
21. 1. Bruslení na Ovocném trhu v rámci TV chlapci
21. 1. Exkurze po gotických památkách Prahy a návštěva Anežského kláštera s expozicí středověkého umění a výstavou o Cyrilovi a Metodějovi (K2)
6. 12. Návštěva Pražského hradu a výstav „Tizian, Tintoretto, ale i Mikuláš Aleš a „Příběh Pražského hradu“ (K1)
6. 12. Návštěva Národopisného muzea (K2 + K3)
6. 12. Adventní trhy a procházka po staré Praze (K4)
5. 12. Mikulášská obchůzka našich studentů pro žáky zdejší MŠ a ZŠ
3. 12. Divadelní skupinka SŠKK hraje pohádku „O statečné princezně“ pro žáky ZŠ Perunova a ZŠ Lobkovicovo náměstí
2. – 6. 12. Setkání účastníků projektu Comenius v Praze
27. 11. KMD: Pěna dní (B. Vian) v Divadle v Dlouhé, hostovalo Divadlo Petra Bezruče Ostrava
25. 11. Den otevřených dveří
21. – 23. 11. Účast na veletrhu Schola Pragensis
22. 11. Oslavy 20 let existence školy v hotelu Belvedere
22. 11. Příběhy bezpráví – projekce filmu Postavení mimo hru“ a beseda se spisovatelem Jiřím Stránským (K3+K4)
22. 11. Odborná exkurze do knihkupectví Letná a Prvního podzemního antikvariátu (K1)
14. 11. Knižní veletrh Bibliotéka v Bratislavě
11. 11. Volby do školské rady
7. 11. Listopadová akademie v DDM ve Slezské ul.
18. 10. Návštěva 23. podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě (K1)
16. 10. Konference Celé Česko čte dětem v Národní technické knihovně (K3)
16. 10. KMD: Oněgin byl Rusák (Divadlo v Dlouhé)
15. 10. Sonda 2013 (Cermat) – testování znalostí v českém jazyce a literatuře (K3)
11. 10. Odborná exkurze po pražských knihkupectvích v okolí Národní třídy (K1)
10. 10. Výstava „Slepý vede slepého“ v Rudolfinu (K4)
7. – 11. 10. Projektové dny ve Stuttgartu (Comenius)
8. 10. Olympiáda lidských práv – celorepublikové finále
3. 10. Studentské volby do parlamentu ČR
1. 10. Natáčení pořadu Zázraky přírody na Kavčích Horách (K3) (K3)
30. 9. Exkurze po pražské klasicistní architektuře (K3)
27. 9. Odborná exkurze po pražských knihkupectvích
24. 9. KMD: Chabrus Line – spolek Veselé skoky v Divadle v Celetné
11. 9. Zapojení studentů K4 do charitativní akce pro nevidomé „Světlušky září“
6. 9. Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem (K1)
3. – 8. 9. Sportovní kurz v Horním Poříčí