Testování žáků

Z rozhodnutí Vlády ČR je Praha zařazena mezi místa, kde bude v pondělí 8. a 15. listopadu probíhat antigenní testování žáků na nemoc covid-19. Testování se účastní všichni žáci s výjimkou těch, kteří doložili nebo do pondělí doloží

1. certifikát o provedeném očkování za podmínky, že od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní,

2. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo víc než 180 dní,

3. PCR test ne starší 72 hodin s negativním výsledkem, nebo POC test ne starší 24 hodin s negativním výsledkem.

.