As od 27.5.

MILÉ DÁMY,

na s. 115 v učebnici vypracujte cv. 1, 2, 3.

Na s. 116 a 117 si přečtěte text, vyhledejte novou slovní zásobu ve slovníku (např. www.dictionary.com) a přepište si do sešitu. Vypracujte cv. 6.

Na s. 117 vypracujte cv. 11.

Na s. 118 vypracujte cv. 12 a 13.

CULTURE:

Poslechněte si píseň „Is That You Mo-Dean?“https://www.youtube.com/watch?v=DPrADtoZV4g a zodpovězte následující dotazy:

Which bus is he waiting for?

Which other means of transport is mentioned? (means of transport – dopravní prostředek)

Where do they want to travel?

After how many years did the singer return?

Odpovědi na výše uvedené úlohy mi nezasílejte. Naleznete je zde příští týden.

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE:

s. 109

cv. 2: možné odpovědi: You can sunbathe. You can go kayaking. You can take photos. You can go backpacking or go trekking. You can watch the wildlife and take photos. You can go trekking

cv. 3: campsite, villa, chalet, five-star hotel, self-catering apartment, youth hostel, bed and breakfast, caravan

 s. 110

cv. 6: nature reserves, resorts, tour operator, tour guides, off-the-beaten track holiday, domestic tourism, beach holiday, cruises

cv. 8: 1N 2P 3N 4N 5N 6P 7P 8N

s. 112

cv. 13: 1c 2a 3b 4a nebo 4c 5a 6c 7c 8b 9c 10a 11b

cv. 14: 3a 5b 1c 7d 6e 8f 2g 4h

s. 113

cv. 16: to, on, of, on on, to, about

cv.17: excitedly, thoroughly, hardly, extremely, hard, fully, carefully, locally

cv. 19: What is the last holiday you had?

Had you been there before?

What preparations did you make before leaving?

Where are you going for your next holiday?

cv. 21: 2a 1b 3c 5d 6e 4f