As1 – od 29.4.

Vypracujte cvičení 12 na s. 72; cv. 18 a 19 na s. 73; cv. 21 a 22 na s. 74, cv. 1, 2, 3 na s. 75 (pokračuje na další straně); cv. 5 na s. 76. Přečtěte si text na s. 76 a 77. Vyhledejte nová slova ve slovníku a zapište si je do sešitu. Vypracujte cvičení 8 na s. 76. Vypracujte cvičení 9 na s. 77.

Odpovědi mi prosím nezasílejte, naleznete je zde příští týden.