As1 od 3. 6.

Řešení z minulého týdne

s. 115 cv. 1

forms of transport: coach (autokar, dálkový autobus), ferry (trajekt), yacht (pozor na výslovnost: /jɒt/ ověřte si zde – klikněte na ikonu a zopakujte, helicopter, hot air balloon, 

places to catch transport from: station, platform, taxi rank (stanoviště taxi), airport

things you need: rucksack, single/return ticket, passport, luggage, suitcase, boarding pass (palubní vstupenka) 

people: pilot, passengers, captain,  driver

115 cv. 2

captain, ferry, passport, station, passengers, yacht, platform, return ticket 

115 cv. 3

down, past (zde je to předložka – kolem), right, on, to, straight, turn, cross, through, front, book, stayed, air-conditioning (klimatizace), includes, towels, entertainment, lounge (výslovnost /laʊndʒ/ – společenská místnost, views 

s. 116 cv. 6

P, N, P, P, P,N

s. 117 cv. 11

at, by, by, on, in, on foot (americká angličtina: by foot), at

s. 118 cv. 12

on, resort (letovisko, turistické středisko), beach, biking, go, tent, to, souvenirs

118 cv. 13

možné odpovědi:

Our hotel was too noisy. Also, it was a long way from the beach.

The hotel staff was/were slow and rude/ … not only slow, but also rude.

(poznámka:  In British English, staff is usually followed by a plural verb: The staff are against the idea. In American English, staff is usually followed by a singular verb: The museum’s staff is composed of volunteers.)

The food was both cold and expensive.

(poznámka: both… and = jak…, tak…)

The swimming pool was crowded and the water was dirty.

The gym was small; moreover, there was no good equipment.

píseň:

Which bus is he waiting for?  Number 99.

Which other means of transport is mentioned? Plane, (possibly  the UFO).

Where do they want to travel?

To some places they have not been to, they have not visited before. (Doslova: „to some places we ain’t never been“ – hovorová angličtina, gramaticky nesprávně).

After how many years did the singer return? 987 years.

 

——————————-

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Písemně zodpovězte dotazy ze s. 119 a zašlete mi je emailem (ne v příloze, ne na fotografii, ale v těle emailu):  cv. 1, cv. 4.

—————————-

Vypracujte, ale už mi neposílejte: 

cv. 5 na s. 119

Přečtěte si text na s. 120, vyhledejte nová slova ve slovníku (např. www.dictionary.com), přepište si je do sešitu. Vypracujte cvičení 7, které mi neposíláte.

Na s. 122 vypracujte cv. 12 a cv. 14, která mi neposíláte.

Odpovědi naleznete zde příští týden.