Den naruby 2023

V úterý 5. prosince proběhl na naší škole již tradiční Den naruby, kdy se katedry, audiovizuální techniky a organizace aktivit ujali opět studenti. Záběr témat obsahoval (mimo jiné) historii tělovýchovy, kvantovou fyziku, ochranu přírody, vždy ožehavou politiku, historii a problematiku zločinu, subkultury mládeže i dospělých, exotické kultury, archeologii, kreslený film, soudobý zpěv a tanec, masovou i lidovou kulturu, a dokonce i workshopy pro šikovné ruce a kreativní mysl. Někteří přednášející navázali na témata předcházejících let, jiní se zapojili nově, anebo téma výrazně obměnili. Další studenti se vydatně zapojili do aktivit či diskuse a někteří při tom snad našli kuráž k vlastním vystoupením v dalších letech, aby zůstala i nadále zachována pestrost tohoto projektového dne. (J. Hoffmann)

Dějepisná olympiáda

Ve středu 29. 11. 2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením na „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko): Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Maximálně mohli účastníci získat 60 bodů. Na 1. místě se umístila Anna V. (K4) s 52 body, na 2. místě Matyáš P. (K4) s 50 body a na 3. místě Jakub S. (K3) taktéž s 50 body, avšak oproti Matyášovi měl Jakub o bod méně za rozřazovací otázky. Pořadí bylo tedy velmi těsné. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům! (B. Vencálková)

.

Rok 1968 a beseda s pamětnicí

V pátek 24.11. jsme se spolu se třídami K3 a K4 zapojili do Měsíce filmu na školách, což je akce, kterou každoročně pořádá Jeden svět na školách zaštítěný Člověkem v tísni. Promítli jsme si dokument Josefa Pazderky „Invaze 1968: Ruský pohled“ a následně jsme měli příležitost besedovat s pamětnicí Věrou Roubalovou Kostlánovou, která vstřícně a poutavě zodpovídala všechny naše dotazy.
(B. Vencálková)

Stávka škol

Milí studenti, vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí k jednodenní výstražné stávce. Pro zapojení se do stávky se jednomyslně vyjádřili všichni interní vyučující. Výuka bude v tento den zcela zrušena ve všech třídách.

Podobně jako kolegové v ostatních školách chceme poukázat na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy a navrhované snižování prostředků ze státního rozpočtu pro školy. Tato problematika se netýká jen tzv. veřejných škol, ale v budoucnu ovlivní i školy soukromých zřizovatelů. Chceme, aby školství bylo prioritou vlády nejen deklarovanou, ale i skutečnou, chceme, aby pozitivní vývoj, ke kterému v oblasti školství dochází v posledních letech, pokračoval.

Děkujeme za pochopení.

Za SŠKK Alice Krýžová

Schola Pragensis

Od čtvrtka 23. do soboty 25. listopadu se v Kongresovém centru koná veletrh škol Schola Pragensis. Navštivte náš stánek ve 4. patře, jste srdečně zváni.