Beseda se Zuzanou Marešovou: 3. 6. 2019 (K2)

V pondělí 3. 6. se bude konat: Beseda se Zuzanou Marešovou, pamětnicí a jedním z posledních žijících „Wintonových dětí“. Tématem budou její osobní, silné zkušenosti z období 2. svět. války i období následujícího. Beseda bude natáčena studenty FAMU v rámci školního cvičení. K účasti na besedě je u nezletilých žáků nutný souhlas rodičů s natáčením, viz e-mail třídní učitelky (K2).

.

.

.