Příběhy bezpráví

V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ si studentivybrali dokumentární film „Ó, ty černý ptáčku“, který v 90. letech natočil Břetislav Rychlík. Po projekci studenti K1, K3 a K4 besedovali se samotným režisérem filmu. Mluvilo se o tom, jak film vznikal, dále o romském holocaustu a současném neonacismu.

Návštěva německých studentů

V pátek 11. června na naši školu zavítala dvacetičlenná skupina studentů v doprovodu tří pedagogů z berlínské školy Oberstufenzentrum Handel 1.
S počtem 6000 žáků patří tato škola k největším v Evropě a je největší školou v Německu a jedním z oborů, který se na této škole vyučuje, je knihkupecká činnost. Společně se studenty K3 a profesorem Krausem jsme vytvořili powerpointové prezentace o naší škole.
Němečtí studenti měli také pro nás připravenou zajímavou prezentaci, a tak jsme mohli porovnat studium i praxi našeho oboru v České republice a Německu. Z hovoru vyplynuly četné rozdíly, na příklad že berlínští studenti vstupují na školu již vybaveni maturitou. Jejich škola je tedy zhruba na úrovni české vyšší odborné školy. Podmínkou ke studiu je smlouva studenta se zaměstnavatelem v oblasti knižního obchodu. Studijní týden zahrnuje 12 hodin výuky ve dvou dnech a třídenní praxi. Studium trvá 3 roky, někdy je možné ukončit školu dříve. Důležitou součástí studia je tvorba projektů na různá témata spojená s knihkupeckým oborem (např. v minulých letech to byla témata české literatury, fiktivního knihkupectví). Během studia skládají studenti určitou „mezizkoušku“, která je předpokladem pro vykonání závěrečné zkoušky zahrnující oblasti knihkupectví, organizace práce, účetnictví, ekonomiky, občanské výchovy a orientace na zákazníka.
Po prezentaci německých studentů došlo k živé diskuzi mezi všemi zúčastněnými. Na závěr jsme dostali otázku, zda bychom nechtěli přijet do Berlína. Taková nabídka se rozhodně neodmítá a určitě této možnosti v budoucnu využijeme.

 

Mgr. Lucie Srovnalíková


Na závěr setkání nám předali němečtí učitelé dárky a přání, jehož znění si můžete přečíst:

Liebe Frau Kryzova, liebe Frau Srovnalikova,
unsere Klasse und unsere Lehrer, wir freuen uns alle, dass sie uns empfangen und dass wir eine Buchhandler/innengruppe aus Prag treffen konne. Vielen Dank und herzliche Grü3e – wir lieben Prag.
i.A. Kersten Franke

 

Exkurze do národní technické knihovny

V pátek 14. května navštívili studenti K1 a K2 Národní technickou knihovnu, která byla otevřena poměrně nedávno. Je to moderní budova kruhovitého tvaru, usazená mezi vysokoškolskými budovami. Nejdříve jsme se usadili v dětském koutku tamní pobočky Městské knihovny a poslechli si autorské čtení Ivy Procházkové, po kterém následovala i beseda s touto autorkou. Pak se nás ujala milá paní knihovnice a vzala nás do samotné super moderní technické knihovny. Dozvěděli jsme se, že je to stavba ekologická (víme několik technických podrobností) a pokud jste dychtivi studia, můžete zde trávit 24 hodin denně. Na fotce uvidíte kousek z interiéru knihovny, který zachytila Anička S.

Den země 2010

V úterý 27. dubna 2010 se naše škola přidala k oslavám Dne Země. Vyrazili jsme vlakem na výlet na Zbraslav, kde jsme se v místech starého oppida snažili zjistit něco o životě starých Keltů. Stoupali jsme na zalesněný kopec na akropoli a cestou si povídali o keltských kmenech a vnímali všemi smysly přírodu. A to doslova. Každý si mohl nejdříve bez pomoci a posléze s pomocí zraku najít svůj strom a dokonce si určit své znamení podle stromoskopu. Na vrcholu se našel čas k zamyšlení nad tím, jaký způsob života vedli Keltové a jak mnoho se ten dnešní konzumní od něj liší. Našlo se ale i pár věcí, které nám Keltové zanechali. Například svátky a zvyky, které nám zůstaly dodnes, jak jsme se mohli přesvědčit už pár dní na to při pálení čarodějnic, které se vyvinuly ze svátku Beltine. A aby nikdo neodešel s prázdnou, mohl si každý vyrobit svůj šperk z drátků a korálků. Dopoledne příjemně uteklo a tak jsme, naštěstí ještě za sucha, sešli na zbraslavské náměstí, odkud jsme se už rozjeli na Smíchovské nádraží a odtud každý svou cestou.

Mgr. Štěpánka Huňáčková

Den knihy 2010

V úterý 30. března se na naší škole uskutečnil Den knihy a program byl nabitý. Začali jsme dramatizacemi literárních textů, které připravili studenti K1 a K2. Viděli jsme Fregolitta od Pierra-Henriho Cami, Pygmaliona, Svatou noc podle Čapkových apokryfů a Metterlingovy seznamy od W. Allena. Pak jsme se přesunuli na besedu s pěti absolventy SŠKNP, kteří hovořili o svých současných profesích (knihovník, knihkupci, šéfredaktorka nakladatelství, redaktorka ve zpravodajské televizi) i o svých školních letech. Opět jsme se přesunuli, tentokrát na Opasek autorských čtení, a slyšeli jsme povídky, básně a sérii originálních herních pravidel v podání studentů K1, K3 a K4. Na kytaru všechny, až na sebe, doprovázel Pavel J. z K3. Po velké přestávce, ve které jsme mohli navštívit Antikvariát U Karla, výstavu výtvarných prací K1 či čajovnu U Dana, následovala beseda se spisovatelkou Petrou Neomillnerovou. Po besedě paní profesorka Srovnalíková vyhlásila anketu o nejoblíbenější knihu a paní profesorka Mrázová vyhodnotila literární kvíz. Na úplný závěr akce jsme se rozdělili do tříd podle toho, jaký film s knihkupeckou tematikou jsme chtěli zhlédnout. Zhruba vyrovnaný počet studentů se díval na britský seriál Black Books a film Notting Hill, méně studentů se dívalo na českou komedii Vrchní prchni. A to byl konec Dne knihy…