Příběhy bezpráví

Beseda s pamětníkem a přímým účastníkem srpnových událostí Mgr. Karlem Sedláčkem, tehdejším redaktorem Československého rozhlasu v Plzni a pozdějším redaktorem deníku Svobodné Slovo a radia Svobodná Evropa dne 11. listopadu 2008.

Akademie 2008

Program:

 1. František Vaculík /K1/ – houslové vystoupení: Antonio Vivaldi – Koncert G-moll, 1. koncert
 2. Katka Cichá, Tamara Czuczorová a Ivana Baňacká /K3a/ – „Sedm švábů“
 3. Tereza Janouškovcová /K3a/ – zpěv – píseň „Pramínek vlasů“
 4. Tereza Skalická, Katrin Tarkhounová a Martin Šmejkal /K3b/ – „Zlaté tolary“
 5. Jan Linhart /K4/ – hra na kontrabas
 6. Camille Saint-Saëns – „Labuť“, „Slon“
 7. Johann Janitch – Canzona
 8. Gabriela Rossi (zpěv), Petra Schořová (kytara), František Ďuriš (bubny), Bára Srncová (loďky) /K1/ – píseň „Už z hor zní zvon“
 9. Anička Svítilová a Maruška Dostálková /K3b/ – „Žabák“
 10. Bára Nývltová, Martin Slavík, David Novotný /K3b/ – „O pravé nevěstě“
 11. Míša Řehořová /K1/ – recitace vlastní tvorby – báseň „Báseň pro dostihovou kobylku“
 12. Ondřej Pěkný a Marek Šmidrkal /K4/ – kytarový duet – skladba O. Pěkného „Beze jména“
 13. Kolektiv K1 – pásmo japonské poezie (nacvičili pod vedením prof. Zaviačičové)
 14. Ondra Švec a Marek Šmidrkal /K4/ – Woody Allen – „Smrt klepe na dveře“

Soutěž o nejlepší třídní erb

Setkání nad třídními erby se vydařilo. Sice jsme se do jazykové učebny sotva vešli, ale zato jsme si byli blíže. Nejdříve paní profesorka Trégnerová zahájila celou akci a promluvila o jejím smyslu. Poté zástupci tříd sami zhodnotili, jak se jim práce na erbu dařila, jaké těžkosti naopak měli. Proces tvorby byl u některých tříd dramatický, ale nakonec všichni svůj erb dotáhli do zdárného konce. Studenti každé třídy za svou snahu získali sladkou odměnu. O výtvarně nejzdařilejším erbu pak hlasovali všichni přítomní. Krtkův dort, což byla cena pro vítěze, si odnesla třída K3a; tento erb ztvárnila Katka Korbelová a Marek Hovorka.

Maturitní ples 2008

Maturitní ples, tentokrát s upírskou tematikou, se konal 30. ledna v sále hotelu Belvedere na Letné. Ples začal stužkováním a slavnostním přijetím studentů prvního ročníku. Následovalo předtančení a poté šerpování studentů čtvrtého ročníku. Pak bylo na řadě vyhlášení královny a krále plesu a bohatá tombola. Závěrečným překvapením byla uklidňující skladba, kterou na kytary zahráli studenti Marek Šmidrkal a Ondřej Pěkný.

Moderátory plesu byli Tereza Turková a Martin Ekrt, bývalí studenti SŠKNP. Po celý večer hrál osvědčený James Band.