COVID-19

Všechny potřebné informace o situaci kolem výskytu koronaviru a nemoci COVID-19 jsou uvedeny např. na portálu bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován.

Pokud by škola byla nucena realizovat nějaká omezení nebo jiná opatření, budeme o této skutečnosti neprodleně informovat žáky i rodiče.

.