Další změny v organizaci maturitních zkoušek

V organizaci maturitních zkoušek dochází k následujícím změnám:

  1. Termín didaktických testů se posouvá na 24. a 25. května. Test z matematiky se koná 24. května v 8.00, test z angličtiny tentýž den ve 13.30 a test z českého jazyka a literatury 25. května v 8.00.
  2. Mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7. a 8. července 2021.
  3. Termín ústních zkoušek se posouvá na 14. – 18. června.
  4. Ústní zkouška z českého a cizího jazyka je dobrovolná. Pokud se student rozhodne některou z nich nebo obě konat, písemně o tom informuje ředitelku školy, a to do  30. dubna. Pokud se rozhodne konat zkoušku z českého jazyka a literatury, přiloží seznam přečtených děl. Pokud se rozhodne nahradit zkoušku z angličtiny získaným certifikátem, přiloží certifikát.
  5. Bližší informace najdete v opatření MŠMT (zde).

.