Dějepisná exkurze ARCHEVITA (K1)

Ve čtvrtek 15. 9. se třída K1 vydala na dějepisnou exkurzi do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kde se studenti zúčastnili v rámci expozice „Archevita – stopami věků” lektorského kurzu „Vykladači historie”. Po prohlídce expozice s milou lektorkou Terezou plnili ve skupinkách úkoly a na závěr si zahráli kreativní situační hru.

.