Den naruby 2017: studenti usedli za katedry

28. listopadu 2017

Po roce se nám opět naskytla možnost vyzkoušet si, jaké to je být učitelem. Příležitosti se chopilo hned několik studentů ze tří ročníků, a tak úspěšně zaplnili poslední listopadové úterý tématy od finanční gramotnosti až po hudbu 18. století.

První hodiny se za třídu K1 chopila Anežka Šubrtová s Alexandrou Jurisovou, které rozebíraly americký seriál Supernatural, a to v anglickém jazyce. Posluchačům byl představen seriál jako takový, poté hlavní postavy či původy některých nadpřirozených bytostí. Anežka s Alexandrou zvládly i několik spojitostí s biblí, které se v seriálu často vyskytují, a udrželi pozornost celé třídy.
Zcela jiné téma si připravila Tereza Spáčilová, která referovala o svých cestách po bojištích první a druhé světové války. Přednášku doplnila válečnými artefakty, které během svých cest nalezla. „Bylo super, že Terka mluvila o svých zkušenostech a přinesla něco na ukázku,“ říká Kristýna Hervertová.

Druhou hodinu měl v hrsti Jonáš Čížek, který se svou přednáškou o ozbrojených silách Třetí říše zaplnil celou učebnu. Naskytla se nám tak příležitost poslechnout si hymnu vojenských jednotek a dozvědět se něco víc o Wehrmachtu a jeho hlavních složkách. Během toho se ve vedlejších učebnách vyučovalo o městských legendách či o domácích zvířatech.

V polovině Dne naruby zazněla hudba 18. století v podání Karolíny Damaschkové, která pokračovala i následující hodinu. Po celou dobu jsme získávali pozorností body, za které později vítěz dostal sladkou odměnu. „Kája se role vyučujícího chopila výborně, bylo vidět, že je tam jako doma,“ referuje Sorajja.

V K1 se mezitím odehrávala přednáška o středověkém Japonsku a samurajích, se kterou měla dočasná „paní profesorka“ Klára Černá též velký úspěch. O hodinu později ji vystřídal Tadeáš Novák s finanční gramotností.

Studentka prvního ročníku, Jasmína Rongeová, přenesla celou učebnu během páté hodiny do světa Zeměplochy, zatímco Kristýna Hervertová prověřila znalosti zeměpisu v podobě kvízů a skupinových prací. Nikola Platilová vyučovala v učebně K2 o energii Reiki, o jejím praktickém využití, původu a placebo efektu.

Šestá hodina v K3 patřila Vikingům v podání Tadeáše Hořáka, který přinesl několik tunik, zbroj, ale i luk a kopí. Tadeáš nám předal informace nejen o bojovém způsobu seveřanů, ale i o jejich stravovacích zvyklostech. Zároveň vyvrátil některé mýty či nesrovnalosti, které o Vikinzích rozšířily do podvědomí televizní obrazovky.
Anežka Kapková prezentovala život Anny Frankové na základě jejího deníku, Sára Dapičová společně s Klárou Gbúrovou zakončily den v K1 přednáškou o drogách a jejich účincích.

Dle ohlasů se Den naruby vskutku vydařil. Jako velké plus berou studenti různorodost přednášek, každý si tedy mohl najít něco svého a odpočinout si tak od všedních vyučovacích dnů.

Autoři: Barbora Štěpánková, Sorajja El-Riahi

.