Den pro psychické zdraví

Na středu 23. listopadu jsme připravili projektový den s názvem Den pro psychické zdraví. Ve všech třídách proběhnou různorodé programy – workshopy, besedy, diskuse a filmy, jejichž sjednocujícím tématem je duševní zdraví, psychohygiena a různé strategie a techniky, jak se vypořádat se stresem, úzkostí a dalšími problémy.

Ve všech třídách proběhne tříhodinový zážitkový workshop Nepanikař, který nabízí stejnojmenná společnost. Workshop se zabývá tématy jako je školní stres, deprese nebo panika. Radí, kde hledat pomoc v případě duševního dyskomfortu i duševní nemoci, a naopak jak můžeme pomoci my. Lektorské týmy představí studentům i další aktivity z. s., např. mobilní aplikaci poskytující první rychlou psychologickou pomoc, chatovou a e-mailovou poradnu a Mapu pomoci obsahující 10 000 kontaktů na psychology, psychoterapeuty, psychiatry a krizová centra.

V K1 a K2 proběhne beseda s peer konzultantkou a autorkou knihy o duševním zdraví, která v současné době bojuje za destigmatizaci duševních poruch. Zároveň se snaží pomáhat skrze sociální sítě rodinám a blízkým duševně nemocných lidí. Spolupracuje na projektu základní krizové intervence a poradenství pro klienty v situační krizi. Zároveň se podílí na spolupráci nově otvíraného adiktologicko-psychoterapeutického centra Reset pro děti a mládež.

Do tříd K3 a K4 přijde Jonáš Motyčka, tvůrce projektu Správný start, který pomáhá mladým dospělým, kteří prošli ústavní výchovou, prioritně s nalezením vhodného bydlení, zaměstnání a podporuje je v jejich zájmech. K lepší orientaci po odchodu z ústavní výchovy Jonáš vyvinul pro děti unikátní mobilní aplikaci, jejíž patroni jsou známé osobnosti v čele s Rytmusem, Karlosem Vémolou, nebo kapelou Mirai. Je také autorem kampaně za destigmatizaci duševních onemocnění ŘEKNI SI O POMOC, kde pro myšlenku nadchnul Českou televizi, MHMP a Dopravní podnik hlavního města Prahy. O své práci natočil dokument s názvem BOX BEZ RUKAVIC – Návrat ke kořenům. Připravuje užší spolupráci s Vězeňskou službou ČR na podporu mladistvých ve výkonu trestu a potkat ho můžete každou neděli na jeho komunitních setkáváních (nejen) pro mladé My Safe Place.

Ve všech třídách také proběhnou tematické dvouhodinovky s třídními učiteli. K1 se zaměří jednak na zvládání stresu a jednak na extremismus a násilí v mezilidských vztazích, K2 na spánek a jeho poruchy, K3 na poruchy příjmu potravy a K4 na jinakost, toleranci a psychologické aspekty migrace.

Den pro psychické zdraví, z reflexí účastníků:

Bylo to krásné a poučné, bavilo mě to. Je to výborná prevence a naučilo mě to spoustu nových věcí. Myslím, že s výukou psychohygieny budou studenti snáz schopni vypořádat se s náročnými situacemi a stresem.

Projektový den byl inspirativní a užitečný. Jen některá témata jsou pro některé žáky dosud citlivá (deprese, úzkost). Je dobré na tuto problematiku nahlížet z různých úhlů pohledu.

Skvělé!!! Nechceme mít takové projektové dny aspoň dva za rok?

Chtělo by to se více bavit i o fobiích jako takových (např. sociofobie, jelikož tak se ve škole jistě projevuje). Jinak se mi tento projekt líbil, je potřeba se o tomto tématu více bavit a vzdělávat se v něm. Také to lidem s těmito problémy může pomoci se někomu svěřit. A taky to pomůže ostatním tyto lidi pochopit.

Moc jsem si užila třídnickou hodinu a debatování s celou třídou (bylo to ale moc smutné). Hroooozně moc citlivých a smutných témat najednou.

Všechny aktivity byly zajímavé. Nejsilnější část byla ta s duševní hygienou.

Projektový den mi přinesl rozhodně nové znalosti. Nejsilnější moment byl příběh maminky Anet.

Den pro psychické zdraví byl moc hezky zpracovaný. Asi nejvíc se mi líbila přednáška o spánku, protože jsem si mohla na chvíli odpočinout.

Den pro psychické zdraví se mi velice líbil, byl to skvělý zážitek. Jelikož miluju psychologii a vše s tím spojené, jsem z toho opravdu nadšená. Když nám paní peer konzultantka vyprávěla příběh své dcery, chtělo se mi brečet, ale musím uznat, že ji obdivuju za to, jak o tom dokáže mluvit. Rozhodně bych chtěla takový den i příští rok.

Den se mi hodně líbil a myslím si, že jsem si z toho i něco odnesla. Hlavně jsem si zopakovala, co už vím, a ujistila se o svých znalostech. Nejvíc jsem se asi dozvěděla z přednášky Nepanikař.

Jsem velice rád, že jsme rozebrali opravdové případy a dokázali se podle nich učit, jak zabránit tragédii. Za šest hodin jsem se naučil spoustu nového. Jsem rád, že jste nás navštívili!

Akce se mi moc líbila, snad proto, že jsem určitými symptomy v minulosti disponoval. Ale hlavně i kvůli ostatním, které mám rád a nechci o ně přijít.

Bylo to super, naučil jsem se spoustu věcí o různých nemocech a dozvěděl jsem se, že ostatní zde ve třídě na tyto nemoci nekoukají divně, ale že je akceptují a chápou.

Průběh projektového dne zachycuje následující fotogalerie.

.