Den pro psychické zdraví

Na středu 23. listopadu jsme připravili projektový den s názvem Den pro psychické zdraví. Ve všech třídách proběhnou různorodé programy – workshopy, besedy, diskuse a filmy, jejichž sjednocujícím tématem je duševní zdraví, psychohygiena a různé strategie a techniky, jak se vypořádat se stresem, úzkostí a dalšími problémy.

Ve všech třídách proběhne tříhodinový zážitkový workshop Nepanikař, který nabízí stejnojmenná společnost. Workshop se zabývá tématy jako je školní stres, deprese nebo panika. Radí, kde hledat pomoc v případě duševního dyskomfortu i duševní nemoci, a naopak jak můžeme pomoci my. Lektorské týmy představí studentům i další aktivity z. s., např. mobilní aplikaci poskytující první rychlou psychologickou pomoc, chatovou a e-mailovou poradnu a Mapu pomoci obsahující 10 000 kontaktů na psychology, psychoterapeuty, psychiatry a krizová centra.

V K1 a K2 proběhne beseda s peer konzultantkou a autorkou knihy o duševním zdraví, která v současné době bojuje za destigmatizaci duševních poruch. Zároveň se snaží pomáhat skrze sociální sítě rodinám a blízkým duševně nemocných lidí. Spolupracuje na projektu základní krizové intervence a poradenství pro klienty v situační krizi. Zároveň se podílí na spolupráci nově otvíraného adiktologicko-psychoterapeutického centra Reset pro děti a mládež.

Do tříd K3 a K4 přijde Jonáš Motyčka, tvůrce projektu Správný start, který pomáhá mladým dospělým, kteří prošli ústavní výchovou, prioritně s nalezením vhodného bydlení, zaměstnání a podporuje je v jejich zájmech. K lepší orientaci po odchodu z ústavní výchovy Jonáš vyvinul pro děti unikátní mobilní aplikaci, jejíž patroni jsou známé osobnosti v čele s Rytmusem, Karlosem Vémolou, nebo kapelou Mirai. Je také autorem kampaně za destigmatizaci duševních onemocnění ŘEKNI SI O POMOC, kde pro myšlenku nadchnul Českou televizi, MHMP a Dopravní podnik hlavního města Prahy. O své práci natočil dokument s názvem BOX BEZ RUKAVIC – Návrat ke kořenům. Připravuje užší spolupráci s Vězeňskou službou ČR na podporu mladistvých ve výkonu trestu a potkat ho můžete každou neděli na jeho komunitních setkáváních (nejen) pro mladé My Safe Place.

Ve všech třídách také proběhnou tematické dvouhodinovky s třídními učiteli. K1 se zaměří jednak na zvládání stresu a jednak na extremismus a násilí v mezilidských vztazích, K2 na spánek a jeho poruchy, K3 na poruchy příjmu potravy a K4 na jinakost, toleranci a psychologické aspekty migrace.

Den pro psychické zdraví, z reflexí účastníků:

Bylo to krásné a poučné, bavilo mě to. Je to výborná prevence a naučilo mě to spoustu nových věcí. Myslím, že s výukou psychohygieny budou studenti snáz schopni vypořádat se s náročnými situacemi a stresem.

Projektový den byl inspirativní a užitečný. Jen některá témata jsou pro některé žáky dosud citlivá (deprese, úzkost). Je dobré na tuto problematiku nahlížet z různých úhlů pohledu.

Skvělé!!! Nechceme mít takové projektové dny aspoň dva za rok?

Chtělo by to se více bavit i o fobiích jako takových (např. sociofobie, jelikož tak se ve škole jistě projevuje). Jinak se mi tento projekt líbil, je potřeba se o tomto tématu více bavit a vzdělávat se v něm. Také to lidem s těmito problémy může pomoci se někomu svěřit. A taky to pomůže ostatním tyto lidi pochopit.

Moc jsem si užila třídnickou hodinu a debatování s celou třídou (bylo to ale moc smutné). Hroooozně moc citlivých a smutných témat najednou.

Všechny aktivity byly zajímavé. Nejsilnější část byla ta s duševní hygienou.

Projektový den mi přinesl rozhodně nové znalosti. Nejsilnější moment byl příběh maminky Anet.

Průběh projektového dne zachycuje následující fotogalerie.

.