Den země 2010

V úterý 27. dubna 2010 se naše škola přidala k oslavám Dne Země. Vyrazili jsme vlakem na výlet na Zbraslav, kde jsme se v místech starého oppida snažili zjistit něco o životě starých Keltů. Stoupali jsme na zalesněný kopec na akropoli a cestou si povídali o keltských kmenech a vnímali všemi smysly přírodu. A to doslova. Každý si mohl nejdříve bez pomoci a posléze s pomocí zraku najít svůj strom a dokonce si určit své znamení podle stromoskopu. Na vrcholu se našel čas k zamyšlení nad tím, jaký způsob života vedli Keltové a jak mnoho se ten dnešní konzumní od něj liší. Našlo se ale i pár věcí, které nám Keltové zanechali. Například svátky a zvyky, které nám zůstaly dodnes, jak jsme se mohli přesvědčit už pár dní na to při pálení čarodějnic, které se vyvinuly ze svátku Beltine. A aby nikdo neodešel s prázdnou, mohl si každý vyrobit svůj šperk z drátků a korálků. Dopoledne příjemně uteklo a tak jsme, naštěstí ještě za sucha, sešli na zbraslavské náměstí, odkud jsme se už rozjeli na Smíchovské nádraží a odtud každý svou cestou.

Mgr. Štěpánka Huňáčková