Den Země

Letošní Den Země proběhl v Divoké Šárce a jeho hlavním tématem byly Staré pověsti české. Příjemná procházka přírodní rezervací byla za krásného počasí zpestřována různými úkoly – např. historická tajenka, seřazování jednotlivých fází vývoje buližníku či určování léčivých rostlin. Výlet jsme zakončili výstupem na nejvyšší bod Šárky, kde skupinky studentů sehrály jednotlivé výstupy ze hry F. R. Čecha Dívčí válka.

text: V. Trégnerová, foto: L. Srovnalíková