Distanční Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium, ze všeobecně známých důvodů nemůžeme uspořádat klasický Den otevřených dveří. Proto jsme natočili video, ve kterém Vám sdělíme to nejdůležitější
o studiu na naší škole. Video najdete zde:

Zároveň spouštíme akci Volejte učiteli. Každý lednový a únorový čtvrtek od 13 do 17 hodin čeká některý vyučující na Vaše zavolání a je připraven zodpovědět Vaše dotazy o škole obecně nebo svých předmětech.

Volejte učiteli v lednu:

Čtvrtek 28. ledna – N. Mauleová, zástupkyně pro ekonomické záležitosti, vedoucí studijního oddělení; tel. 222 365 884

Čtvrtek 4. února – J. Hoffmann, matematika, zeměpis, základy přírodních věd; tel. 222 365 886

Čtvrtek 11. února – V. Trégnerová, dějepis, dějiny umění, společenské vědy, metodička prevence; tel. 222 361 582

Čtvrtek 18. února – A. Krýžová, ředitelka školy, česká literatura; tel. 776 782 708

Čtvrtek 25. února – J. Hegrová, anglický jazyk, dějiny filozofie; tel. 731 748 452