Divadelní skupinka SŠKK hraje pro dětské pacienty v Thomayerově nemocnici

Foto a text M. Mrázová
19. března 2014 jsme hráli pro děti z Thomayerovy nemocnice, kterým jsme přinesli i spoustu dárků zakoupených za peníze vybrané za představení pro ZŠ Mezi Školami v Nových Butovicích.