Evakuace budovy

Z důvodu nahlášené bomby byla dnes budova v 10,20 evakuována. Zletilým studentům bylo umožněno, aby šli domů. Nezletilí studenti odcházeli na základě souhlasu rodičů. Exkurze třídy K1 se koná v plném rozsahu. Ostatní žáci jsou pod dohledem třídní učitelky. O možnosti návratu do budovy vás budeme informovat.