Exkurze do Anežského kláštera

Protože se v pátek 11. ledna 2013 konaly ve škole volby prezidenta republiky, využili jsme se třídou K2 tento den k návštěvě Anežského kláštera. Prohlédli jsme si expozici středověkých obrazů, např. od Mistra Theodorika, oltáře a sochy madon. Několik studentů si připravilo i krátké povídání o samotném klášteru a Sv. Anežce, při cestě zpět i o Staroměstské radnici a dalších domech na Staroměstském náměstí. (Foto: I. Pavlištová)