Exkurze do Hydrologického ústavu AV ČR (K2)

21. března navštívila třída K2 v rámci Světového dne vody Hydrologický ústav AV ČR. Tématem exkurze byla problematika hospodaření, čištění a úpravy pitné vody, dále také zadržování vody v krajině a protipovodňové ochrany.