Exkurze gotická Praha

Studenti K2 se 15. června vypravili s prof. Mrázovou na kunsthistorickou exkurzi Praha gotická a po cestě se také zastavili v klášteře sv. Anežky české, kde navštívili výstavu „Středověké umění v Čechách“. A celá exkurze byla ještě zpestřena tím, že se Nikola B., Šárka Ch. a Tereza B. oblékly do dobových kostýmů.