F od 10.6.

Milé žákyně, milý žáku z K1,

řešení z minulého týdne:

 

  • Monique a deux stylos.
  • J´ai deux tables dans ma chambre.
  • Je ne sais pas nager.
  • La carte de France est sous le magnétophone.
  •  Les magazines sont sur la table.
  • Mirelle n´est pas chez elle.
  • Nous sommes au Canada.
  • La capitale s´appelle Londres.
  • C´est mon copain belge.
  • Tu n´es pas fort en géographie.

Nový týden:

opakování – výslovnost:

V pracovním sešitě si nalistujte s. 20, pusťte si CD – stopa 13, cvičení 11. Opakujte věty, které slyšíte.

Zopakujte si interpunkční znaménka: opište si je do sešitu z učebnice na s. 178 – předposlední odstavec.

Následně si do sešitu z téže strany opište poslední odstavec – diaktritická znaménka.

Opakování číslovek:

Do sešitu napište číslovky od 0 do 10. Zkontrolujte si jejich pravopis a výslovnost na s. 153 v tabulce – oddíl č. 4.

Do sešitu  napište číslovky od 11 do 20. Ověřte si jejich pravopis a výslovnost na s. 155 v tabulce nahoře.

Do následujících vět dopňte vždy jedno slovo:

Ce sont des cahiers beaucoup ___ cahiers.

Jeanne a ____ soeur.

J´ai peu ___ photos.

C´___ un voisin sympathique.

Pierre est ___ Suisse.

Nous allons ____  Ětats-Unis.

Combien ___ photos avez-vous?

C´est la petite radio ___ Monique.

Quelles ____ les capitales de ces pays?

Je ne travaille ____ maintenant.

Il travaille ___ été.

Elle va en France ___ printemps.

Il est au Canada ____ hiver.

Elles sont en Afrique ___ automne.

 

Vyberte vhodné ukazovací zájmeno: ce, cet, cette, ces:

____ livre, ____ ami, ____ amie, _____ amis, _____ amies, _____  manuel, _____ manuels, ______ cartes,  ______ carte

 

Převeďte do záporu:

Il a trois livres.

Nous sommes ici.

Je m´appelle Pierre.

Je vais nager.

Tu sais compter.

 

Dnes se budete chtít seznámit s dalším nepravidelným slovesem: jde samozřejmě o 3. slovesnou třídu.

POUVOIR – MOCI  — opište si do sešitu včetně infinitivu

Je peux — můžu

Tu peux – můžeš

Il peut

Nous pouvons

Vous pouvez

Ils peuvent

Zde si vyslechtněte, jak se jednotlivé tvary vyslovují a opakujte podle toho, co slyšíte ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=0FjmAnVWg5w

Opišme si ještě do sešitu pár vět s tímto slovesem:

Je peux lire maintenant. Teď si mohu číst.

Tu ne peux pas chatter ici. Nemůžeš zde četovat.

Pouvons-nous regarder la télé? Můžeme se dívat na televizi?

 

Ještě se chcete naučit další nepravidelné sloveso ze 3. slovesné třídy.

VOULOIR – chtít

Opět si prosím opište do sešitu

Je veux – chci

tu veux – chceš

il veut

nous voulons

vous voulez

ils veulent

ZDE si prosím ověřte výslovnost, poslouchejte a opakujte: https://www.youtube.com/watch?v=8arI2pz20pw

Opišme si ještě pár příkladových vět do sešitu:

Elle veut aller au cinéma avec lui. Chce jít do kina s ním.

Ils ne veulent pas étudier la chimie. Nechtějí studovat chemii.

Voulez-vous aller à la discothèque avec eux? Chcete s nimi jít na diskotéku?

 

V učebnici si ověřte, že slovesa POUVOIR a VOULOIR jsou v tabulkách na s. 175 a 176:)

Do sešitu si zapišme poslední informaci: Slovo „pouvoir“ existuje i jako podstatné jméno: le pouvoir znamená „moc“

Obdobně existuje i podstatné jméno „le vouloir“. To znamená „vůle, chtění“; jde o však o knižní výraz.