F od 13. 5.

Opakování:

Vyjměte CD z pracovního sešitu a pusťte si jej. Na s. 6 v pracovním sešitě si poslechněte rozhovory v cvičení 1. Opakujte větu po větě.

Na s. 7 si poslechněte cvičení 4, opakujte jednotlivá slova.

Na s. 7 ve cvičení 5 poslouchejte a opakujte číslovky.

Přeložte tyto věty:

Kdo je to?

Co je to?

Kde je můj sešit?

To jsi ty?

Ne, to nejsem já.

Na shledanou.

Vyčasujte sloveso FLEURIR – kvést –  druhá slovesná třída.

Vyčasujte sloveso ÉTUDIER – studovat – první slovesná třída.

Zopakujte si s pomocí videa výslovnost slovíček z lekce 2.B – v prac. sešitě s. 95 a 96.  https://youtu.be/8NmJeNWbOVc

Napište cvičený diktát textu lekce 2B podle videa, následně si text pročtěte, opravte případné chyby, vezměte tužku jiné barvy a opravte podle textu na s. 28. Po znovuotevření školy se bude psát diktát na známky.

https://youtu.be/8yolzkWRw8c

Odpovědi naleznete zde příští týden, neposílejte mi je emailem.

 

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE:

Opište si do sešitu tyto věty a doplňte tvary pravidelných a nepravidelných sloves (infinitivy jsou v zárovorkách).

Je ne _____ pas  en Espagne. (ETRE)             —  suis

Nous _____ un manuel. (AVOIR)                   — avons

Tu ____ lire.  (SAVOIR)                                    —  sais

Elles ____ la radio. (ÉCOUTER)                       — écoutent

Vous ____ maintenant. (FINIR) —————– finissez

Mes parents _____ au travail. (ETRE)———- sont

J´____ une soeur. (AVOIR)————————  ai

Tu _____ la télévision. (REGARDER)————— regardes

Ta maman _____ demain.  (FINIR) ————— finit

Je ____  nager. (SAVOIR) ————————— sais

Opište si do sešitu a vyberte správný tvar tázacího zájmena: QUEL QUELS  QUELLE QUELLES

_____ fille est ici?     — Quelle

____ sont vos manuels? —- Quels

____ copain sait nager? —– Quel

____ calculatrices sont dans le sac de Jacques? — Quelles

Opište si do sešitu a vyberte správný tvar ukazovacího zájmena: CE  CET CETTE CES

____ copines sont en Suisse.    —- Ces

____ ami s´appelle Marc.  ——–  Cet

____ pays est membre de l´Union européenne.  —- Ce

____ maison est nouvelle. —- Cette

 

Opište si do sešitu a doplňte správný člen u jmen těchto zemí:

___ la Belgique   

___ l´Autriche 

___ le Danemark

___ le Royaume-Uni

___ la Slovaquie

___ la Pologne

___ l´Allemagne

___ la Hongrie

___ l´Italie

Opište si do sešitu a doplňte správný tvar zvratné částice u zvratných sloves.

Nous _nous___ appelons Marie et Jacques.

Tu __te__ présentes demain.

Je ___m´ appelle Mireille.

Elles ____se_ présentent mardi.

Vous __vous___ présentez maintenant.

Elle ____s´_ appelle  Jeanne.

 

Opište si do sešitu a doplňte chybějící dny v týdnu:

_lundi_____, mardi, ____mercredi_____, __jeudi_,_vendredi__, samedi, dimanche___________