F od 15.4.

Vyčasujte sloveso CHOISIR  výslovnost: /šuazír/ vybrat (2. slovesná třída) a pošlete mi emailem.

Přeložte do francouzštiny a pošlete mi emailem:

Kdo končí zítra?

Nekončíme nyní.

Jejich obličeje modrají. (nápověda: Leurs visages…)

Proč ta rostlina žloutne? (nápověda: rostlina – la plante)

Dopij svůj čaj. (nápověda… ton thé.)

Proč se červenají?

Vybíráte si dárek? (nápověda: dárek – un cadeau)

——————————————————————————————————————————-

Již znáte slovesnou třídu první a druhou.  Třetí slovesnou třídu ve francouzštině tvoří slovesa nepravidelná. Jedním z nepravidelných sloves je ALLER. Končí sice na -ER, ale je nepravidelné. Opište si prosím do sešitu tento infinitiv a následující slovesné tvary:

ALLER – jít, jet

je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
ils/elles vont
 
Zde si poslechněte, jak se slovesné tvary vyslovují. Opakujte po rodilém mluvčím, prosím:
 
Opište si následující příkladové věty do sešitu:
Je vais à la poste. Jdu/jedu na poštu.
Elle va à la banque. Jde/jede do banky.
Vous n´allez pas à l´école. Nejedete/Nejdete do školy.
Vont-ils au jardin? Jdou/Jedou na zahradu?
Va-t-il au casino? Jde/jede do kasína?  (Zde se při otázce inverzí v 3. os. j.č. z výslovnostních důvodů vkládá -t-)
 
Napiště 5 vlastních vět na sloveso ALLER a zašlete mi je emailem. Neznámá slova vyhledejte ve slovníku papírovém nebo internetovém: seznam.cz
 
Sloveso ALLER se rovněz využívá při tvoření blízké budoucnosti. Porovnejte vyjádření budoucnosti v angličtině (GOING TO + infintiv)  a ve francouzštině (ALLER + infinitiv)
 
I am going to read.               Chystám se si číst./Mám v plánu si číst.
Je vais lire.                              Budu si číst.
 
You are going to swim.        Chystáš se plavat./Máš v plánu plavat.
Tu vas nager.                          Budeš plavat.
 
We are not going to write.
Nous n´allons pas écrire.     Nebudeme psát
 
Are they going to go?
Vont-ils aller?                          Pojedou?/Půjdou?
 
 
Opište si do sešitu:
Blízká budoucnost se vyjadřuje tvarem slovesa ALLER, po kterém následuje infinitiv.
 
Martin se bude učit.    Martin va étudier.
 
Zápor:
Martin se nebude učit.  Martin ne va pas étudier.  (Záporná částice NE předchází tvaru slovesa ALLER a částice PAS následuje tvar slovesa ALLER.)
 
Otázka může být:
a) intonací:  Il va étudier?
b) pomocí částice EST-CE QUE:  Est-ce qu´il va étudier?
c) inverzí:  Va-t-il étudier?
 
Napište 5 vět na blízkou budoucnost. Neznámá slova vyhledejte ve slovníku.
 
Výše uvedené úkoly mi zašlete emailem do 21.4.  Prosím věty pište přímo do těla emailu, ne do souboru.