F od 20. 5.

Opakování – výslovnost

Vyjměte CD z pracovního sešitu a pusťte si jej. Otevřte si pracovní sešit na s. 12, pusťte zvukou stopu č. 6, která patří ke cvičení 9 a opakujte věty, které slyšíte.

Obdobně na s. 12 opakujte podle CD věty ze cvičení 10 – zvuková stopa č. 7.

Následující úkoly vypracujte písemně do sešitu. Neposílejte mi je, řešení naleznete zde příští týden.

Vyčasujte sloveso: SALUER – pozdravit (1. slovesná třída)

Vyčasujte sloveso CHOISIR – vybrat (2. slovesná třída)

Vyčasujte sloveso ALLER – jít, jet (3. slovesná třída – nepravidelné)

Napište ke každému z výše uvedených sloves rozkazovací způsoby kladné i záporné, tj. Pozdrav! Pozdravme! Pozdravte! Nezdrav! Nezdravme! Nezdravte! (U každého slovesa 6 tvarů, celkem 18 tvarů.)

Přeložte do francouzštiny:

Tím hůř. /Nevadí/Tak ať./To je škoda./Co se dá dělat.  (Nápověda: Tento výraz naleznete v učebnici v rozhovoru na s. 20.)

To jsou oni?

Ne, to není on.

Vy nejste před zeměpisnou mapou.

Nejsou silné v dějepise.

Není zač. (Nápověda: Tento výraz naleznete v učebnici v rozhovoru na s. 20.)

Máme židli.

Netelefonuj ve škole.

Ty se nejmenuješ Girico?

Jsme z Londýna.

Ta kniha je krásná. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Ten hotel je zde. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Ty ženy jsou krásné. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Ta židle není tam. (Použijte ukazovací zájmeno.)

Kdy se představujete?

Proč netelefonujeme?

Jak studují?

Kde si budeš číst?

Oni budou plavat, co?

Převeďte do záporu tvary slovesa ÉTUDIER – studovat – první slovesná třída.

J´étudie

Tu étudies

Il étudie

Nous étudions

Vous étudiez

Ils étudient

Odpovědi naleznete zde příští týden, neposílejte mi je emailem.

Řešení úlohy z  minulého týdne:

Přeložte tyto věty:

Kdo je to?  Qui est-ce? /C´est qui?

Co je to?  Qu´est-ce que c´est? / C´est quoi?

Kde je můj sešit? Où est mon cahier?

To jsi ty? C´est toi?

Ne, to nejsem já.  Non, ce n´est pas moi.

Na shledanou. Au revoir.

Vyčasujte sloveso FLEURIR – kvést – druhá slovesná třída.

Je fleuris

Tu fleuris

Il fleurit

Nous fleurissons

Vous fleurissez

Ils fleurissent

Vyčasujte sloveso ÉTUDIER – studovat – první slovesná třída.

J´étudie

Tu étudies

Il étudie

Nous étudions

Vous étudiez

Ils étudient