F od 29.4.

Bonjour, bonjour!

Nepoužívejte prosím Google překladač – to je strojový překlad. Dostávám stále nesmyslné věty typu: „MAM ZAHRADU HELE KTERÉ PĚSTOVAT TRÁVA.“

Slovník používejte papírový, event. elektronický: www.seznam.cz, případně: www.larousse.fr.

Úplně nerozumím tomu, jak je možné, že někdo na hodině na otázku: „Kdo jste?“ neumí odpovědět, ale v emailu mi posílá věty v minulém nebo v předbudoucím čase.

V následujících větách chybí vždy jedno slovo. Doplňte ho:

Marie ____ un sac.

Voilà ___ photos.

Ne soyez _____ ici.

Combien ___ livres avez-vous?

Tu n´____ pas à l´école?

La cassette est ____ le cahier.

Ils ____ beaucoup de choses.

Ce ____ des jeunes filles?

__ est-ce que c´est?

Notre république est _____ de l´Union européenne.

_____ sont les capitales de ces pays?

—————————————————————————————————————————

Napište své vlastní věty, které budou obsahovat následující slova. Na každé slovo napište jednu větu. (Slovesa samozřejmě časujte.)

plaisanter

anglais

beaux

cette

aller

finir

savoir

être

s´appeler

peut-être

____________________________________

Napište otázky, které budou obsashovat následujcící slova. Na každé slovo utvořte jednu otázku:

Quand

Qui

Pourquoi

Comment

Qu´est-ce que

————————————————————————————————————————-

Opakování tvarů přízvučných zájmen osobních – opište si prosím do sešitu následující:

Přízvučná  zájmena osobní se používají:

a) po předložce

b) pro zdůraznění (V některých případech jsou tomu podobná tato zájmena v angličtině, která již znáte: I myself did it. He himself said it. They themselves thought so).

Např. Moi, je m´appelle Marc.  Já, já se jmenuju Marc.

Tu vas aller au cinéma avec moi. Do kina půjdeš se mnou.

Připomeňme si i tvary pro ostatní osoby:

JEDNOTNÉ ČÍSLO:

Moi, je m´appelle Marc.  ——————- Il parle à moi. Mluví se mnou.

Toi, tu t´appelles Marie. ——————–Il parle à toi. Mluví s tebou.

Lui, il s´appelle Jacques.—————- Elle travaille pour lui. Pracuje pro něho.

Elle, elle s´appelle Minou. —————— Je travaille pour elle. Pracuju pro ni.

MNOŽNE ČÍSLO:

Nous, nous lisons souvent.  ———-    Vous travaillez avec nous. Vy pracujete s námi.

Vous, vous écrivez beaucoup. ————– Il ne parle pas avec vous. Nemluví s vámi.

Eux, ils savent nager.———— Vous écrivez à eux, pas à Jean. Píšete jim, ne Janovi.

Elles, elles ne savent pas nager. ——- Il est ici avec elles. Je tu s nimi.

Napište na každý tvar přízvučného zájmena osobního alespoň jednu větu (celkem minimálně 8 vět).

Všechna výše uvedená cvičení vypracujte do 5.5. a zašlete mi v těle emailu – ne v  příloze, ne na fotce, ne v souboru. Známky zadám do Bakalářů.

BONNE CHANCE!