F – od 8. 4.

Již jste se seznámili se slovesným vzorem první slovesné třídy – slovesa končící na -ER (PARLER)

Druhá slovesná třída sloves končí v infintivu na -IR. Např. sloveso FINIR – skončit

Opište si tvar infinitivu, koncovky 2. slovesné třídy a tvary slovesa FINIR v přítomném čase do sešitu:

FINIR – končit, skončit, ukončit

Odtržením koncovky -IR od infinitivu získáváte KMEN slovesa  FIN-

Ke kmeni potom přidáváte následující koncovky:

-is                           -issons

-is                           -issez

-it                           -issent

je finis                   nous finissons

tu finis                   vous finissez

il finit                      ils finissent

V tomto videu si nacvičte jeho výslovnost: opakujte po mluvčím tvary, které slyšíte.

Opište si tyto příkladové věty:

Le cours finit maintenant.  Hodina končí teď.

Finis ton café. Dopij svou kávu.

Quand finit l´hiver? Kdy končí zima?

Podívejte se do učebnice na s. 172 do tabulky; tam vidíte tvary slovesa FINIR také.

Napište samostatně 5 vlastních vět na toto sloveso za využití slovníku papírového nebo elektronického, např. seznam.cz.  Zašlete mi věty emailem. Neposílejte mi prosím stejné věty z pěti emailových adres, kde jsou stejné chyby. Napište své vlastní věty. Např. Kdy končíte? Film končí brzo. Proč končí? Co nekončí?

 

Podle tohoto vzoru se časují i jiná slovesa ve FJ, která končí na -IR.

Některá z nich jsou odvozena od názvů barev:

1.rouge – červený/á (přídavné jméno); le rouge – červená (podst. jméno)

ROUGIR – červenat, zrudnout, barvit na červeno, rozžhavit (železo)

výslovnost rougir – klikněte na ikonu vedle infinitivu a opakujte

od infinitivu odtrhneme -IR:  ROUG + IR;  získáváme kmen: ROUG

přidáváme koncovky: (Opište si prosím do sešitu)

je rougis           nous rougissons

tu rougis          vous rougissez

il rourgit           ils rougissent

Pourquoi rougissez-vous?   Proč se červenáte?

Qui rougit? Kdo se červená?

 

2. blanc/blanche bílý/á; le blanc – bílá, běloch, běloba, bílé víno; la blanche – běloška; Blanche – Blanka (vlastní jméno)

BLANCHIR – bělit, bílit, cídit, smýt vinu z, blednout, rafinovat (cukr)

výslovnost slovesa blanchir – klikněte na ikonu vedle infinitivu a opakujte

Il blanchit un mur. Bílí zeď.

Pourquoi blanchissez-vous?  Proč blednete?

Elles blanchissent le sucre. Rafinují cukr.

 

3. bleu/e – modrý; le bleu – modrá, modř

BLEUIR – modrat, modřit, modrat se

výslovnost slovesa bleuir

Pourquoi les hortensias bleuissent? Proč hortenzie modrají?

Son visage bleuit. Modrá mu/jí obličej.

4. jaune – žlutý/á; le jaune – žlutá barva /žón/ – výsl.

JAUNIR – žloutnout, obarvit na žluto /žonir/ -výsl.

 

Výše uvedená slovesa si prosím opište do sešitu včetně příkladových vět.

Emailem mi do 14.4. zašlete 5 vět na sloveso FINIR,  vyčasujte slovesa BLEUIR, JAUNIR a BLANCHIR podle uvedeného vzoru. Kdo chce, může připsat dalších dohromady 5 vět na slovesa BLANCHIR, ROUGIR, BLEUIR, JAUNIR.

Pište prosím přímo do těla emailu, ne do souboru WORD. V případě nejasností mi napište email, dotazy rád vysvětlím.