F – samostudium od 18.3.

Zopakujte si s pomocí videa výslovnost slovíček z lekce 2.B – v prac. sešitě s. 95 a 96.  https://youtu.be/8NmJeNWbOVc

Napište cvičený diktát textu lekce 2B podle videa, následně si text pročtěte, opravte případné chyby, vezměte tužku jiné barvy a opravte podle textu na s. 28. Po znovuotevření školy se bude psát diktát na známky.

https://youtu.be/8yolzkWRw8c

Doplňte tyto věty a pošlete mi je emailem do 24.3.

Papa s´appelle…

J´ai

Nous sommes

Maman est

Vous savez

Tu as

Je ne sais pas

Il n´est pas

Elles ne s´appellent pas

Il y a

Napište otázky, které začínají těmito slovy a zašlete mi je emailem do 24.3.

Quand

Qui

Pourquoi

Qu´est-ce que

Comment

Où

Quel

Quels

Quelle

Quelles

Přeložte do francouzštiny:

Není zač.

Nemám hlad.

Máte žíteň?

Kde jsou?

Proč tu není?

Co je tam?

To malé rádio Marie není na stole.

Není silná v chemii.

Jaké jsou čtyři roční období?

Co je dnes za dnes?

Jaké je hlavní město Německa?

Prosím vás, je ještě ve škole?

Odkud je?

Poslyš, Ženeva je ve Švýcarsku.

tato žena

tyto ženy

ten hotel

ty hotely

ten chlapec

ti chlapci

krásná učebnice

krásné učebnice

krásný stůl

krásné stoly

krásný hotel

Čí to je?

Neumíte plavat?

Má žízeň?

Nejsou tu tři židle.

Výslovnost – opakování – pracovní sešit

V pracovním sešitě je vloženo CD. Vyjměte ho, prosím, pusťte stopu 8, k tomu mějte otevřený pracovní sešit na s. 14 a opakujte pnodle CD jména členských zemí EU a jejich hlavní města.

s. 15 v pracovním sešitě, cv. 22, stopa 10: opakujte několikrát nahrané věty

s. 19 v pracovním sešitě, cv. 9, stopa 12 – opakujte nahraná slova – jsou napsaná ve cvičení

s. 20 v pracovním sešitě, cv. 11, stopa 11 – opakujte nahrané věty – jsou napsané ve cvičení

Napište deset vlastních vět na nepravidelná slovesa LIRE, ÉCRIRE, SAVOIR, AVOIR a zašlete mi je emailem do výše uvedeného data.