Filmový klub Jeden svět na školách aneb No popcorn

V rámci předmětu Společenské vědy probíhá ve 3. a 4. ročníku v některých hodinách Filmový klub „No Popcorn“, který představuje dokumenty s tématikou lidských práv. Po shlédnutí dokumentu studenti pracují na úkolech, které jsou s daným tématem spojeny. Tento projekt je součástí Jednoho světa na školách, přičemž Jeden svět je i název filmového festivalu, který na jaře pravidelně navštěvujeme. Filmový klub u nás ve škole zaštiťuje prof. Veronika Trégnerová. Následující fotky jsou z filmového klubu, který proběhl 21. listopadu 2012 ve třídě K3.