FJ – od 22. 4.

Při vypracování úloh z francouzštiny Vám nedoporučuji používat Google překladač. Dostávám emailem věty typu: „My jdou do čaje“. „Kniha žlutit oni.“ Vhodnější by byl skutečný slovník buď papírový, nebo slovník elektronický: https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky/?sqId=&thru=&aq=

Otevřete si alespoň jeden novinový článek z této webstránky: https://www.lemonde.fr/

Do emailu mi napište 10 slov, kterým rozumíte, protože je už znáte z angličtiny.

Opakování – zvratná slovesa

se laver – mít se

je me lave

tu te laves

il se lave

nous nous lavons

vous vous lavez

ils se lavent

Vyčasujte zvratné sloveso „se présenter“ představovat se, představit se a pošlete mi emailem.

Převeďte tyto věty do záporu a pošlete mi emailem. (Ne v příloze, ne na fotce, ale v těle emailu.)

Regardez avec nous.

C´est la carte de France.

Nous sommes ici.

Je finis maintenant.

Tu es fort en anglais.

J´ai trois cahiers.

Soyez au jardin.

Ils s´appellent Jacques et Marie.

Utvořte otázky, abyste získali odpověď na podtržená slova.

Např.: Na stole je váza.  — Co je na stole? (Váza.)

Nous sommes ici.

Je finis maintenant.

Ils ont des cahiers.

Ils s´appellent Jacques et Marie.

Vous parlez anglais.

Napište 10 vět na téma „Je me présente“ (o sobě, své rodině, koníčcích…) Neznámá slova vyhledejte ve slovníku. https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky/?sqId=&thru=&aq=

Odpovědi mi zasílejte v těle emailu – ne v souboru ani na fotografii.