Informace k souborným zkouškám

V souvislosti s epidemií koronaviru a následným uzavřením škol dochází k některým změnám v organizaci letošních souborných zkoušek.

1. Termíny souborných zkoušek

Za předpokladu, že se od června otevřou školy pro studenty 1. – 3. ročníků, jak je plánováno, uskuteční se souborné zkoušky v těchto termínech:
Souborná zkouška z anglického jazyka K3 – 3. 6. písemná část, 9. 6. ústní část
Souborná zkouška z literatur K2 – 22. 6.
Souborná zkouška z literatur K3 – 19. 6.

2. Možnost odkladu na září

Každý student má právo odložit si soubornou zkoušku na září bez propadnutí 1. termínu. Do pátku 15. května je třeba písemně (emailem) informovat školu o zvoleném termínu (SZ z angličtiny – J. Hegrovou, resp. R. Víta, SZ z literatur K2 A. Krýžovou, SZ z literatur K3 M. Mrázovou).

3. Hodnocení a klasifikace

Váha známky ze souborné zkoušky činí 30 % z celkové známky z české/světové literatury. V případě, že se student rozhodne pro odklad souborné zkoušky na září, známka ze souborné zkoušky se bude počítat do známky na vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021.

Alice Krýžová

.