Informace pro studenty, kteří konají soubornou zkoušku

1. Studenti přijdou do školy krátce před časem, na který se přihlásili, popř. který byl stanoven (u písemné části SZ z A).
2. Při prvním příchodu do školy předloží Čestné prohlášení (zde), jinak nebudou do školy vpuštěni.
3. Ve společných prostorách školy se pohybují v roušce, při zkoušce ji při dodržení rozestupů 2 metry a po dohodě se zkoušejícím mohou sundat a vložit do sáčku.
4. Po celou dobu pobytu ve škole dodržují přísná hygienická pravidla, zejména mytí a dezinfikování rukou (viz materiál MŠMT). Dezinfekce je k dispozici u vstupu do školy, ve třídách i na toaletách. Zkušební místo a potítko (u ústních SZ) bude po odchodu každého studenta dezinfikováno, zkoušející budou pravidelně větrat zkušební místnost.

Alice Krýžová

.